Čtvrtek, 1. prosince 2022

Nelehká cesta české bioekologie

20. září 2009
Nelehká cesta české bioekologie

Pro mnohé spotřebitele poněkud splývají představy o tom, co je bio, přírodní či ekologický produkt.

Předně je potřeba si říci, že bioprodukce není pouhým návratem k tradičním metodám hospodaření. Ne všechny postupy chovu a pěstování našich předků je možné automaticky považovat za správné a stejně tak nelze automaticky vyloučit moderní postupy. Bio musí především splňovat podmínky ekologické produkce s využitím přírodních látek, respektovat přirozené přírodní cykly a dobré životní podmínky zvířat.

Ekologická produkce se kladně odráží v kvalitě půdy, vody, fauny a flóry, respektuje přírodní systémy a cykly, odpovědně využívá přírodní zdroje, řeší recyklace odpadů jako vstupy do rostlinné a živočišné produkce, zlepšuje úrodnost.

Domácí bio

Nákup biopotravin přímo od zemědělců skýtá v zásadě jistotu, že se bio snoubí s ekologií. Kvalitu ohlídají na základě nařízení vlády a vyhlášek Ministerstva zemědělství ČR i směrnic EU státní instituce. A koneckonců sami si, i třeba v rámci agroturistiky, můžeme podmínky chovu a pěstování prověřit. V nabídce se vždy objeví jen ty potraviny, které odpovídají přirozené sezónní nabídce a pokud pro takové potraviny nejezdíme individuálně na druhý konec republiky, ale využijeme organizované bedýnkové nákupy nebo nabídku specializovaných obchodů, pak je vše jak má být.

Ve většině obchodů mají ovšem převahu biopotraviny z dovozu. Podmínky dohledu nad kvalitou takových produktů mimo EU se různí a navíc se do hry vkládají další hlediska: kácení pralesů pro získání větší pěstební plochy, nelidské podmínky, neekologická doprava...

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že i produkty bez značky bio mohou dosahovat maximální kvality. Řada plodin je pěstována v ekologicky čistých podmínkách a bez chemie, jenom jejich producenti nepodstoupili složité administrativní operace vedoucí k udělení příslušného certifikátu, nebo nejsou schopni z finančních důvodů splnit veškerá opatření, které předepisuje litera podmínek a norem. Veškeré takové kroky se odrážejí v koncové ceně produktu a proto není divu, že řada zemědělců o certifikaci ani neusiluje. Přestože kvalitativně podmínky splňuje.

Bioobchody a řetězce

Nabídka specializovaných bioobchodů se velmi různí. Záleží na aktivitě a zájmu prodávajícího, ale malé obchody musí vždy řešit otázku šíře nabídky, prodaného množství, hledání kvalitních zdrojů. Zkrátka farmy jsou roztroušeny po celé republice a nákup i doprava v malém množství se prodražují. Hledisko ekologie tak opět trpí.

Ve výhodě jsou tak řetězce, které nakupují ve velkém. Většinou ovšem působí na globálnějším trhu a uzavírají dlouhodobé smlouvy, kterými tlačí cenu co nejníže a požadují pravidelnou dodávku určitého množství a kvality. Běžný bio zemědělec s produkcí závislou na úrodě odvislé od počasí a řadě dalších faktorů tak může jen těžko uspět v konkurenci zahraničních velkoproducentů.

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů