Neděle, 27. listopadu 2022

Šetřit pomůže i dešťová voda

Průměrný obyvatel České republiky spotřebuje asi sto litrů pitné vody denně a toto číslo stále roste.
4. října 2009
Šetřit pomůže i dešťová voda

Cena vody se tak stává důležitým prvkem rozpočtu domácnosti. I proto je uvažování jak s vodou nakládat hospodárněji důležitým momentem při řízení domácích financí. Nemusí přitom jít vždy jen o zásadní omezení její spotřeby, stačí se jen poohlédnout po náhradních zdrojích.

Doplňkové řešení
Nejnáročnější na spotřebu vody je provoz koupelny – mytí, sprchování a koupele tvoří 40 % spotřeby. Druhým největším spotřebitelem je toaleta se splachováním – 30 až 35 %, následuje praní a mytí nádobí, oba účely po zhruba 10 až 15 %, zbylý podíl se spotřebuje při vaření. U některých činností přitom není nutné využít dokonale upravenou vodu. Pitnou vodu z vodovodu je možné v provozu domácnosti nahradit s využitím jejího vlastního zdroje – studny. To ale není reálné ve všech lokalitách, na druhou stranu možností, kterou mají k dispozici téměř všechny domy, je využití dešťové vody. Firmy v současnosti pro tento účel nabízejí řadu zajímavých řešení.
 
K čemu dešťovka může sloužit:
splachování toalet
praní prádla
jako užitkovou v technickém zázemí
zalévání zahrady
speciální aplikace – požární nádrže, voda v zahradě, v zahraničí existují realizované projekty estetického řešení na sídlištích (umělé potůčky), ...
Nejvhodnější pro WC a praní
Nejvíce lze ušetřit při použití dešťové vody na splachování toalet. Splachování WC navíc spotřebuje společně se sprchováním nejvíce vody v domácnosti a vzhledem k tomu, že nevyžaduje vodu vysoké kvality, je používání pitné vody zbytečným plýtváním. Pro WC a instalace (přívodní potrubí, odpady) je dešťová voda navíc výhodná, protože je měkká a nedochází tedy k usazování vodního kamene.
Na praní prádla se z celkového množství užitkové vody v domácnosti spotřebuje kolem patnácti procent. Pro tento účel navíc může dešťová voda sloužit ještě lépe než upravovaná pitná díky tomu, že je skutečně měkká, a tedy pro praní (a šetrnost vůči prádlu i pračce) vhodnější. Na trhu jsou pračky se dvěma oddělenými přípojkami na vodu, které jsou samy schopny řídit proces praní tak, že při předepírce, hlavním praní a prvním máchání využívají právě dešťovou vodu a teprve až pří posledním máchání pak vodu pitnou.
 
Podstatná je kvalita a účel
Určující pro příští využití je po instalaci nádrže kvalita získané vody. Možnosti využití přitom mohou být různé: voda pro zalévání zahrady nemusí splňovat kritéria kladená např. na praní prádla. Pokud potřebujeme kvalitní vodu, budeme se potýkat se skutečností, že déšť zachycuje nečistoty v atmosféře, ale splavuje je i z povrchů, po nichž stéká. Možnosti jak nepříznivé faktory eliminovat jsou dvojí: filtrace nebo sedimentace.
 
Mechanické nečistoty se usazují buď přímo v hlavní akumulační nádrži nebo v usazovací nádrži, která je předsazena před hlavním zásobníkem. Lepší kvalitu filtrace zajistí filtry, které vyčištěnou vodu propouštějí do akumulační nádrže, nečistoty a přebytečnou vodu odvádějí do kanálu. Filtrační systém tvoří první čistící stupeň zařízení pro dešťovou vodu. Pro případ, že vodu používáme v pračce, kde prochází jemnými tryskami, doporučuje se využít citlivý filtr umístěný až v tlakovém potrubí za čerpadlem, které vodu do pračky přivádí.
 
Základem je nádrž
Aby bylo možné dešťovou vodou pravidelně a účelně pokrývat spotřebu domácnosti, je nutné vytvořit její dostatečnou zásobu. Proto je základním prvkem systému pro využití dešťovky zásobník. Pokud jde o konstrukci, lze vybírat z různých typů – nadzemní zásobník je možné bez problémů umístit na přilehlém pozemku a vyjde levněji, je ale třeba počítat pouze s provozem mimo zimní období anebo s pořízením náročném izolace. Celoročně užívané zásobníky musí být instalovány v zemi, v nezámrzné hloubce, což investici prodraží. Nejčastěji je k jejich výrobě použit plast, beton, nebo jejich kombinace.

 
Návratnost nemusí být problém
Před investicí do zařízení na zužitkování dešťové vody je důležité zvážit některé důležité faktory. Jedním z nich předpokládané množství získané vody, které závisí na průměrném množství srážek v dané oblasti. Podstatným parametrem ovlivňujícím cenu je velikost nádrže, a tedy i předpokládaná spotřeba dešťové vody. Nádrže se vyrábějí v objemech mezi 2500 až 8000 litry a ceny zařízení se pohybují v desetitisících korun, další náklady představuje doprava a vlastní instalace nádrže, zapojení čerpadel a potrubí do systému domu. Pokud se ale zkombinuje drahá nebo příliš tvrdá voda z vodovodní sítě s možností získávat dostatek kvalitní vody z akumulace dešťových srážek, může být návratnost investice přijatelná.

http://www.finexpert.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů