Sobota, 26. listopadu 2022

Peniaze EÚ na ochranu prírody sa míňajú neefektívne

29. září 2009
Peniaze EÚ na ochranu prírody sa míňajú neefektívne

Európska komisia by sa mala viac snažiť zabezpečiť, aby environmentálne projekty, ktoré spolufinancuje v členských krajinách, prinášali udržateľné výsledky. Tvrdí to správa Európskeho dvoja audítorov.

Hoci projekty podporené z programu LIFE-Nature „výrazne prispeli“ k ochrane vybratých habitátov a druhov, Európsky dvor audítorov Európsky dvor audítorov je externým audítorom EÚ, ktorý vykonáva kontrolu financií Európskej únie a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záležitostí občanov EÚ.viac na www.EuropskaUnia.sk »(ECA) poukazuje v správe zverejnenej v utorok na viacero nedostatkov v efektívnosti riadenia programu.

Hodnotenie poukazuje na nepresne definované kritériá udržateľnosti pri výbere projektov, nedostatočný dôraz na výsledky, neexistenciu plánov riadenia projektov a nedostatočnú informovanie verejnosti o ich výsledkoch.

Podľa Kikisa Kazamiasa z Európskeho dvoru audítorov, po zaslaní poslednej platby na účet realizátorov, „v rokoch 2002-2006 Komisia nevenovala projektom takú pozornosť, akú by mala“.

„Pár kozmetických zmien na jazerách, v horách či lesoch nestačí. Chceme dlhodobé, udržateľné zmeny.“ Kazamias zdôraznil potrebu udržať výsledky aj po tom, ako sa projekt skončí.

Projektom podľa ECA chýba dlhodobé riadenie. Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov sú nedostatočne stanovené vhodné indikátory.

Dvor audítorov si vo všeobecnosti myslí, že „v riadení a kontrolných systémoch Komisie je stále čo zlepšovať“ ak chceme zabezpečiť, aby opatrenia na ochranu prírody, financované Komisiou, „splnili svoje ciele efektívnejšie, a boli udržané aj po zastavení financovania projektov z EÚ“.

Kazamias dúfa, že správa pomôže novej Komisii posvietiť si na nedostatky, napraviť ich a vyhnúť sa opakovaniu chýb.

Programy EÚ

LIFE je finančným nástrojom EÚ na podporu environmentálnych a ochranárskych projektov v Únii, ako aj niektorých kandidátskych, pristupujúcich a susedných krajinách. Od spustenia v roku 1992 spolufinancoval asi 2 750 projektov. Na Slovensku takto získalo financie 12 projektov, napríklad pri ochrane dunajských lužných lesov, či obnove pieskových dún na Záhorí.

Súčasná schéma LIFE+ má rozpočet 2,14 miliardy eur (na roku 2007-2013), jej predchodca LIFE III (2000-2006) mal 0,96 miliardy eur.

Program riadi priamo Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »a je najväčším európskym finančným nástrojom na implementáciu environmentálnych politík Únie.

http://www.euractiv.sk

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů