Neděle, 27. listopadu 2022

Státy OSN se v Bangkoku sejdou k dalšímu kolu jednání před Kodaňským summitem

25. září 2009
Státy OSN se v Bangkoku sejdou k dalšímu kolu jednání před Kodaňským summitem

V pondělí 28. září bude v thajském Bangkoku zahájeno v pořadí již čtvrté jednání OSN o změně klimatu před klíčovým klimatickým summitem, který se odehraje v prosinci letošního roku v dánské Kodani. Bangkokská jednání potrvají do 9. října. Jde o další z cyklu přípravných konferencí, který má vést k dlouho očekávanému přijetí nové mezinárodní dohody o ochraně klimatu, která po roce 2012 nahradí dosavadní Kjótský protokol.

Českou delegaci povede ředitel odboru změny klimatu MŽP Pavel Zámyslický.

V Bangkoku by mělo především dojít k odstranění přetrvávajících zásadních rozporů mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, zejména v otázce výše emisních redukčních závazků pro jednotlivé země, ale také v otázce finanční pomoci, která má být poskytována rozvojovým zemím - právě tyto dva základní elementy jsou klíčem k nalezení nové dohody. Překonání zásadních názorových rozdílů musí jít ruku v ruce se zkrácením a zpřehledněním vyjednávaného textu, který má sloužit jako základ nové Kodaňské dohody.

Evropská unie, která na mezinárodním poli vystupuje jednotně pod vedením švédského předsednictví, bude na zasedání prosazovat své konkrétní představy o obsahu budoucí kodaňské dohody. Mezi ty klíčové patří udržení tzv. " dvoustupňového cíle", tzn.. že celková průměrná teplota Země se v tomto století nesmí zvýšit o více než 2 oC v porovnání s předprůmyslovou érou. K naplnění tohoto cíle však zatím chybí větší ochota k výraznějším redukcím se strany rozvinutých i rozvojových zemí a pro "prolomení ledů " bude především klíčový konsensus mezi dvěmi největšími znečišťovateli - USA a Čínou.

EU jednala rovněž o podobě a možnostech pro financování méně vyspělé státy do resp. po roce 2012. Jedním z východisek pro úvahy o financích je sdělení Evropské komise z 10. září, v kterém Komise odhaduje roční obnos financí nutných pro snižování emisí a adaptační opatření v rozvojových zemích na 100 iliard eur do roku 2020. EU se všemi důležitými tématy ve své pozici ke Kodani bude dále zabývat tak, aby byl finální mandát pro kodaňský summit schválen na konci října tohoto roku Evropskou radou.

Paralelně s vyjednáváním v rámci Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu (UNFCCC) probíhají další rozhovory na úrovni hlav států. V úterý 22. září svolal generální tajemník OSN Pan Ki-Mun do New Yorku fórům hlav států ke změně klimatu. Ve svém projevu mimo jiné uvedl, že "selhání vyplývající z nepřijetí kýženého výsledku v Kodani by bylo morálně neomluvitelné, ekonomicky krátkozraké a politicky nerozumné. Zbývá nám již jen málo času a odpovědnost za odvrácení ekologické katastrofy je v našich rukou".

Přeji slunečný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů