Neděle, 27. listopadu 2022

MojeNastenka.cz a Absolventi.cz: portály, které přinesou úspory papíru a zefektivnění komunikace na vysokých školách

5. října 2009
	MojeNastenka.cz a Absolventi.cz: portály, které přinesou úspory papíru a zefektivnění komunikace na vysokých školách

PRAHA - Univerzity, studenti, studentské organizace, firmy - všechny tyto subjekty vydávají každým rokem stovky tisíc korun na výrobu tištěných propagačních materiálů, informačních letáků a oznámení o různých událostech z akademického prostředí či firemního prostředí. Výroba těchto produktů značně zatěžuje životní prostředí - pro výrobu 1 tuny papíru je třeba asi 5 kubických metrů dřeva, což odpovídá cca 14 až 17 stromům menšího průřezu, které se používají v papírenském průmyslu. Každých 15 000 čistých listů papíru ve formátu A4 tak šetří zhruba jeden pokácený strom. "Efektivnost takového systému inzerce a informování ostatních subjektů je ale značně neefektivní a prakticky neměřitelná, navíc v době moderních komunikačních technologií, kdy 90 % studentů při rozhodování při svém studiu využívá internet, je málo pravděpodobné, že se takto komunikovaná informace dostane ke správnému příjemci. Přicházíme proto s informačním a komunikačním portálem pro studenty vysokých škol MojeNastenka.cz, který nabízí efektivnější, levnější a šetrnější způsob komunikace," představuje projekt Jakub Korf z Asociace Studentů a Absolventů (dále ASA).

Je možné oslovovat studenty efektivněji? Lze to provést levněji a s ohledem na životní prostředí? Existuje možnost, jak studenty oslovovat i po ukončení jejich studia na univerzitě? A funguje v České republice systém, díky kterému by bylo možné oslovovat studenty v celé ČR? Přesně tyto otázky si pokládali členové ASA a odpovědí na ně je unikátní celorepublikový informační a komunikační server pro studenty a absolventy vysokých škol a univerzit. Portál MojeNástěnka.cz bude plnit funkci on-line univerzitní nástěnky, na kterou budou přispívat jednak univerzity, které s ASA spolupracují, tak studenti, kteří se do systému registrují. Cílem je vytvořit produkt, ve kterém se budou shromažďovat informace od univerzit a studentů z celé ČR, a bude záležet jen na studentech, které informace na něm budou hledat. Univerzitní nástěnku budou také doplňovat například nabídky spolupráce na diplomových pracích od firem ze soukromého sektoru, funkce Spolujízda nebo fotogalerie univerzit i studentů. Spolupráci na projektu ASA nabídla či již zahájila s většinou českých vysokých škol.

Projekty MojeNastenka.cz a Absolventi.cz budou spuštěny a oficiálně představeny 3. října 2009 na 1.meziuniverzitní konferenci České Studentské Unie, která o prvním říjnovém víkendu proběhne v prostorách České zemědělské univerzity v Praze. Jedním z hlavních poslání činnosti ASA a tedy i připravovaného projektu je ochrana životního prostředí, zejména snížení spotřeby papíru na výrobu propagačních a informačních materiálů. "Pro odbornou podporu své činnosti v oblasti ochrany životního prostředí jsme oslovili s nabídkou partnerství organizaci Arnika jako odborného partnera, který se problémem šetrné spotřeby papíru zabývá již od roku 2001," vysvětluje Jakub Korf.

Spotřeba papíru v České republice se v roce 2008 zvýšila na 150 kg na jednoho obyvatele, což je nejvyšší hodnota od vzniku samostatného státu. Za posledních dvanáct let tato spotřeba navíc vzrostla skoro dvojnásobně, je již o cca 60 kg na 1 obyvatele vyšší než na Slovensku či Polsku. "Zatímco v roce 2001 bylo v ČR distribuováno 1,7 miliardy letáků, v roce 2006 to bylo již 3,3 až 3,4 miliardy kusů. Náklady na výrobu a distribuci tzv. neadresné reklamy v roce 2006 se přitom odhadují na 8 až 10 miliard českých korun. Pokud by se tedy podařilo omezit či zrušit letákovou reklamu na školách, rozhodně by to mohlo přispět ke snížení množství zbytečně spotřebovaného papíru," říká Milan Havel, vedoucí projektu Šetrné papírování. "Od spolupráce s Arnikou si slibujeme odbornou podporu v oblasti ochrany životního prostředí, která je jedním z pilířů projektu MojeNastenka.cz a Absolventi.cz. Náplní partnerství bude vzájemná propagace aktivit a spolupráce na přípravách dalších projektů na ochranu životního prostředí", říká Jakub Korf.

Další oblastí, které se projekt věnuje, je malá úspěšnost univerzit udržet kontakt se svými absolventy. Pro tyto účely připravila ASA projekt Absolventi.cz, který má za úkol sdružovat absolventy vysokých škol na jedné platformě, usnadnit vysokým školám komunikaci s jejich absolventy a podpořit následnou spolupráci absolventů a vysokých škol směřující k rozvoji obou stran. Většina z českých univerzit provozuje vlastní systém absolventských stránek, ale řada z nich se potýká s nízkým procentem registrovaných absolventů v poměru k jejich celkovému počtu nebo neaktuálností kontaktů, které na univerzitě absolventi zanechali při jejím opuštění. "Přitom právě absolventi jsou důležitým zdrojem informací z praxe, informací, které mohou významně pomoci univerzitám v jejich rozvoji, zkvalitňování výuky a systému jejich předávání stávajícím studentům. Unikátností portálu je jeho zaměření na všechny stupně vzdělávání, od základních škol po školy vysoké," vysvětluje Jakub Korf. Studenty tak jejich cestou za vzděláním provází jedna jediná registrace v jednom systému. "Věříme, že portál Absolventi.cz pomůže univerzitám v udržení kontaktu s absolventy a napomůže tak rozvoji českých univerzit a studentů, kteří na nich studují. Tím, že v systému budou registrováni i studenti středních škol, se univerzitám nabízí možnost efektivního oslovení široké skupiny budoucích vysokoškoláků," dodal Jakub Korf.

Tisková zpráva Asociace Studentů a Absolventů a sdružení Arnika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů