Čtvrtek, 1. prosince 2022

Středoškoláci prozkoumali řeku Bystřici

20. října 2009
Středoškoláci prozkoumali řeku Bystřici

Ve dnech 14. - 16. října 2009 zápolili středoškoláci z celé Vysočiny a Jihomoravského kraje nejen s náročnými úkoly, testy, poznávačkami a měřeními, ale zároveň s počasím. V Bystřici nad Pernštejnem proběhl 6. ročník krajského kola přírodovědné soutěže Ekologická olympiáda s ústředním tématem Voda v krajině. Soutěž zahájila radní pro oblast školství Marie Kružíková.

Ve středu probíhala poznávačka vodních bezobratlých a rostlin pobřeží a vod. Studenti skládali do správného pořadí fotky řeky Svratky, na slepé mapě vyznačovali hlavní české řeky, vypočítávali sklony svahů a zakreslovali povodí řeky Bystřice, prošli i hydrologickým testem. Ve čtvrtek čekal na soutěžící náročný praktický úkol. Každé družstvo si vylosovalo určitý úsek řeky Bystřice, který museli měřit, odebírat vzorky, hodnotit dopad krajiny na řeku a naopak.

Výsledky celodenního zkoumání prezentovali před odbornou komisí. V komisi zasedli vedle sebe krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý, vodohospodář Povodí Moravy, geograf z Masarykovy univerzity a lektoři z Chaloupek. "Prostřednictvím prezentací jednotlivých družstev jsme tak dohromady získaly obrázek o charakteru řeky Bystřice od pramene až po soutok se Svratkou, což je nějakých 23 km", přiblížil úkol vedoucí soutěže Martin Kříž z Chaloupek.
Ještě ve čtvrtek večer proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící převzali ceny a gratulace od pana radního Ryšavého. "Jsem rád, že jsem se mohl setkat s tolika šikovnými zájemci o ekologii a ochranu přírody z řad středoškoláků. Věřím, že ti, kteří se z nich budou tomuto tématu věnovat v budoucnu i profesionálně, přispějí k trvale udržitelnému rozvoji nejen v našem kraji", zhodnotil akci radní Ryšavý.

V květnu 2010 proběhne národní kolo soutěže a také na Vysočině. Barvy našeho kraje bude hájit družstvo z gymnázia Chotěboř. Na druhém místě skončilo družstvo z gymnázia Pelhřimov a na třetím místě družstvo ze SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad, tedy z Jihomoravského kraje.

V pátek na soutěžící již čela exkurze na Vírskou přehradu a do úpravny vody ve Švařci.

Pořadatelé děkují všem zúčastněným kolektivům a jejich učitelům, stejně tak i všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli - VOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Lesy ČR, Povodí Moravy a Kraj Vysočina.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů