Pátek, 9. prosince 2022

Pozvánka na pracovní seminář EVIDENCE DOTAZŮ V NOVÉM - Jednotný systém výkaznictví služeb v ekoporadnách NNO

Přijměte prosím pozvání na seminář, který vám představí nový systém pro evidenci dotazů a kauz řešených poradnami. Tento systém je na zakázku MŽP připravován Sítí ekologických poraden.

22. října 2009
Pozvánka na pracovní seminář EVIDENCE DOTAZŮ V NOVÉM - Jednotný systém výkaznictví služeb v ekoporadnách NNO

Věříme, že bude šitý na míru vašim potřebám, usnadní vám práci a zároveň umožní jednotným způsobem prokazovat vaše poradenské kapacity vůči vašim dárcům, členům, sítím, klientům.
S obsluhou systému Vás kvalifikovaně a prakticky seznámí přímo jeho tvůrci. Zároveň Vám tento přímý kontakt umožní navrhovat úpravy systému, které mohou být ve finální verzi ještě zohledněny.

Cíle:
- Sjednotit pohled poradců a poradkyň na to, co je a není poradenský dotaz či kauza a jak má být evidován (např. jak evidovat více různých dotazů položených jedním klientem při jedné návštěvě, kde je hranice mezi seminářem/exkurzí a dotazem klienta - účastníka, kdy je novinář klient a kdy se jedná o běžnou spolupráci poradny s médii? atd.)*
- Představit nový evidenční systém EP VIS
- Naučit se prakticky systém obsluhovat
- Odhalit jeho nedostatky či navrhnout potřebná rozšíření, aby sloužil poradnám co nejlépe a nejefektivněji

Program:
8:30 - 9:00 zápis účastníků
9:00 - 15:00 vlastní školení (zařazeny budou dvě přestávky s občerstvením)

- Úvod - cíle a obsah školení, představení lektorů
- Ekoporadenská konzultace, kauza a jejich evidence - diskuse k současně užívaným standardům
- Představení nového systému EP VIS
- Možnosti využívání systému EP VIS a jeho nástrojů v prostředí jednotlivých poraden (přidaná hodnota pro poradny)
- Praktická cvičení - individuální práce účastníků s modelovými případy
- Zpětná vazba uživatelů
- Zhodnocení, závěr

Seminář bude probíhat v počítačové učebně a jeho významnou část bude tvořit praktické školení obsluhy nového systému. V rámci školení si založíte v systému vaši poradnu, poradce a poradkyně, vyzkoušíte si v praxi jeho základní funkce - vložení dotazu, vložení dlouhodobé kauzy, přípravu výstupních sestav a grafů za dané období či téma apod.
Vezměte si sebou přehled evidence dotazů za poslední měsíc!!!
Každá poradna bude mít svého administrátora systému, který bude přes vlastní účet ovládat systém na úrovni organizace (upravovat data poradny, poradců, vkládat témata apod.). Každý poradce/poradkyně bude vkládat své vlastní řešené dotazy a kauzy.

Využijte prosím této příležitosti pro seznámení se se systémem. Vhodná je účast alespoň jedné osoby za poradnu/pobočku (nejlépe budoucího administrátora).

*v rámci STEP už podobná diskuse proběhla na dubnové valné hromadě, výsledky budou prezentovány i účastníkům mimo STEP, abychom na ně mohli v rámci semináře navázat a vydiskutovat je v širším plénu

NÁVRATKA

Přihlaste se, prosím, na jeden ze tří termínů a měst: 13.11.2009 - Praha, 18.11.2009 -Brno, 20.11.2009 - Ostrava.
Podrobnosti o konkrétním místě konání a dopravě na místo vám budou zaslány min. týden před seminářem.
V rámci semináře bude podáváno občerstvení - napište do návratky, zda požadujete bezmasou stravu.
Přihlášky na seminář (návratky) zasílejte výhradně na: sarka.ksinanova@ekoporadna.cz nebo telefonujte na tel: 596 111 281.

jméno přesný název organizace zúčastním se školení v ...
(vyber město) e-mail požaduji bezmasou stravu
A/N

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů