Pátek, 2. prosince 2022

Vláda schválila ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář

27. října 2009
Vláda schválila ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář

Vláda včera na svém zasedání schválila návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu území soustavy Natura 2000 o dvě jihočeské ptačí oblasti - Českobudějovické rybníky a Dehtář.

Obě ptačí oblasti jsou významnými lokalitami výskytu ptačích druhů, chráněných evropskou směrnicí o ptácích i dalších ptačích druhů. "Ptačí oblast Českobudějovické rybníky je pravidelným hnízdištěm významné populace kvakoše nočního, rybáka obecného, slavíka modráčka a jde také o důležité tahové shromaždiště pro husu velkou a kopřivku obecnou. Ptačí oblast Dehtář je významným hnízdištěm rybáka obecného a podzimním shromaždiště husy velké. Obě území bez výhrad splňují kritéria pro vymezení ptačích oblastí, daná evropskou směrnicí," vysvětluje ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Cílem obou ptačích oblastí je zajištění optimálních podmínek pro výše uvedené druhy ptáků a jejich udržení v dlouhodobě příznivém stavu. Navrženy přitom byly tak, aby v obou územích nebyly zásadně omezeny současné aktivity, zejména rybniční hospodaření. Stav biotopů v obou ptačích oblastech byl po léta formován právě zejména způsobem rybničního hospodaření na zdejších rybnících - pro udržení tohoto stavu je tedy zásadní nikoli jeho omezení, ale naopak zachování. Právě regulace dosavadního způsobu hospodaření přitom patřila mezi hlavní obavy Ministerstva zemědělství a rybářů.

Ptačí oblasti tvoří spolu s evropsky významnými lokalitami soustavu Natura 2000, jejíž vymezení je povinností každého členského státu Evropské unie. Na území České republiky bylo navrženo celkem 41 ptačích oblastí, z nichž většina byla vymezena již v r. 2004. Poslední zbývající, Českobudějovické rybníky a Dehtář, se však dlouho nedařilo dokončit kvůli námitkám Ministerstva zemědělství. České republice přitom již reálně hrozil soudní proces u evropského soudního dvora. Evropská komise vede proti České republice řízení pro nedostatečné naplnění požadavků evropské směrnice o ptácích.

Přehled všech doposud vymezených ptačích oblastí včetně příslušných nařízení vlády je k dispozici na adrese www.mzp.cz. Seznam bude v nejbližší doplněn i o výše uvedené nově vymezené ptačí oblasti.

Orientační mapové vymezení obou nových ptačích oblastí najdete na adrese http://www.mzp.cz/cz/news_tz091026rybniky_CB_dehtar

Přeji pěkný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů