Pátek, 2. prosince 2022

Zlepšování stavu přírody a krajiny v Kyselce

31. října 2009
Zlepšování stavu přírody a krajiny v Kyselce

I obec Kyselka nedaleko Karlových Varů sáhla po pomoci Operačního programu Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj nabízí v letech 2007 - 2013 přes 5 miliard euro.).

Obec Kyselka se rozhodla pro program Podpory regenerace urbanizované krajiny (oblast podpory 6.5, prioritní osy 6) a koncem srpna letošního roku byla zahájena 1. etapa projektu. V současné době je 1. etapa téměř ukončena, většina arboristických prací hotova a další etapa následuje terénními úpravami a úpravami travnatých ploch.

Cílem 1. části projektu Revitalizace zeleně v obci Kyselka bylo ošetření a tím dlouhodobé zachování skupin dřevin a zajištění jejich plné funkčnosti estetické, kulturní, rekreační i ekologické. Udržování hodnotných sídelních vegetačních prvků přispěje k udržení ekologické stability v lokalitě a ke zvýšení biodiverzity. V polovině října bylo dokončeno ošetření skupin dřevin v intravilánu obce Kyselka, které představují vysoce hodnotnou část urbanizovaného prostředí (lokalita bývalého lázeňského parku, okolí pramenu Jindřich a areál základní školy). Pokácením některých stromů v oblasti lázeňského parku došlo k otevření nových vizuálních scén dané lokality. Káceny byly odumřelé a havarijní stromy. Veškerá ošetření podpoří další setrvání dřevin na stanovištích, zabrání jejich možné destrukci v důsledku rozlomení větvení (nestabilní tlakové vidlice nebo mohutné sekundární výhony) a zvýší provozní bezpečnost ve všech lokalitách.

Zdroj:Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů