Pátek, 2. prosince 2022

Poptávka po Ekologických výukových programech (EVP) Ekocentra Podhoubí roste!

19. listopadu 2009
Poptávka po Ekologických výukových programech (EVP) Ekocentra Podhoubí roste!

Dnem 13. 11. 2009 byla definitivně naplněna kapacita ekocentra Podhoubí do konce školního roku 2009/2010. Sdružení s čtyřletou historií tak zaznamenalo výrazný vzestup poptávky po svých službách. Příčiny vidí pracovníci ekocentra především v možnosti realizace programů v objednávající škole, výběru ze zajímavých témat, provázáním s neobvyklými předměty (hudební, literární, výtvarná, občanská výchova) a vysokou metodickou kvalitou programů.

Růst o více než 50 procent
Zatímco v roce 2008 sdružení zrealizovalo 138 ekologických výukových programů, v roce 2009 zrealizovalo nebo má v plánu realizovat více než 210 EVP.

Dostupnost školám
Od školního roku 2008/2009 nabízí Ekocentrum školám tzv. mobilní EVP, což jsou výukové programy, které lektoři přijíždějí realizovat přímo do škol, které si je objednaly.Školy si tento způsob realizace EVP chválí zejména pro úsporu času, potřebného na cestování do a z ekocentra, neméně pak pro úsporu nákladů nákladů - zároveň je pro ně tato možnost jednodušší i z hlediska organizace realizace programů.

Provázanost s neobvyklými předměty
Do nabídky EVP na právě probíhající školní rok bylo navíc vytvořeno několik nových programů, demonstrujících provázanost environmentální výchovy a dalších vyučovaných předmětů. Jedná se např. o provázanost s občanskou, čtenářskou, literární, hudební a výtvarnou výchovou. Zájem o tyto programy postupně roste a sdružení by rádo v tomto trendu pokračovalo i další školní rok


Daniel Zmátlo, koordinátor ekologických výukových programů Ekocentra Podhoubí, o.s.

Ekologické výukové programy byly finančně podpořeny Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO,Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu "Ekologické výukové programy na kolečkách" Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 4

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů