Pátek, 2. prosince 2022

Je bio jen marketing?

20. listopadu 2009
Je bio jen marketing?

Agentura DEMA provedla mezi Pražany výzkum na téma biopotraviny. Pochybnosti o bio mají především muži, senioři a lidé s nižším vzděláním.

Třetina obyvatel (35 %) metropole souhlasí s výše uvedeným názorem, tj. že v případě "bio" se jedná pouze o marketingovou nálepku. Dvě třetiny občanů (65 %) však mají za to, že tomu tak není. Názorová odlišnost v rámci jednotlivých skupin obyvatel je velmi zřetelná. S tvrzením, že "bio" je jen marketingová záležitost, souhlasí výrazně častěji muži (47 %) než ženy (25 %); senioři (44 %) než lidé středního (34 %) a mladšího věku (27 %); osoby s nižším vzděláním (54 %) než ti, co mají maturitu (31 %) nebo vysokoškolský diplom (16 %). Kromě oficiálních zdrojů a médií se informace ohledně biopotravin šíří také neformální cestou: každý třetí Pražan (34 %) tohoto způsobu využívá, tzn. diskutuje, vyměňuje si poznatky a zkušenosti s příslušníky rodiny, kamarády, spolupracovníky, sousedy apod.

K informacím je možné se dostat i přímou cestou, účastí na různých akcích, které mají teoretický i praktický základ: každý třetí Pražan (35 %) navštěvuje prodejny s bioprodukty a zdravou výživou, rovněž každý třetí (33 %) využívá ochutnávkových akcí, každý desátý (10 %) již zavítal na bioveletrh, výstavu nebo speciální akci týkající se ekozemědělství.

Budování důvěry

Tak jako se na jedné straně rodí a posiluje důvěra v biopotraviny, na druhé straně existují aspekty, které ji oslabují. V prvé řadě je to příliš vysoká cena (nejistota, od čeho se cena odvíjí, zda od vyšší kvality nebo zda jde o záležitost marketingu - 42 %), záruka biokvality, prokazatelného původu z ekologického zemědělství (26 %), neinformovanost či rozporuplnost informací (11 %) a nedostatky na straně nabídky - obchodu (7 %).

Jednou z cest, jak se na vlastní oči přesvědčit, jak konfrontovat s realitou své dosavadní znalosti a zkušenosti, mohou být nejrůznější osvětové a propagační aktivity. Za lákavé a zajímavé považují obyvatelé velkoměsta například možnost navštívit ekofarmu a seznámit se s tím, co obnáší ekohospodaření (45 %), vidět, jak se zpracovávají suroviny až do konečného výsledku, např. sýru (53 %) či šance ochutnat produkty přímo u zdroje (64 %). Ukazuje se, že takto navozená důvěra má přímou souvislost s nákupním chováním a může pomoci přeměnit deklaraci zájmu téměř každého druhého Pražana (46 %) nakupovat potraviny v biokvalitě přímo od zdroje ve skutečné spotřebitelské chování.

Zdroj:Marketing & Media
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů