Neděle, 27. listopadu 2022

Rektor univerzity prof. V. Bůžek jmenoval historicky prvního děkana nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod JU

3. prosinece 2009
Rektor univerzity prof. V. Bůžek jmenoval historicky prvního děkana nově vzniklé Fakulty rybářství a ochrany vod JU

Rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., jmenoval dne 2. prosince 2009 podle par. 28 odst. (2) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na návrh Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 26. 11. 2009, prof. Ing. Otomara Linharta, DrSc., děkanem Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Prof. prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., byl jmenován děkanem s účinností od 1. 12. 2009, funkční období je čtyřleté.

Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., pracuje od roku 1985 jako vědecký a výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech, jeho vědecko-výzkumná činnost byla zpočátku zaměřena zejm. na oblast genetiky a reprodukci ryb. V letech 1993 - 95 se ve Francii jako vedoucí laboratoře genetiky a reprodukce ryb věnoval vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na rozvoj akvakultury sumce velkého. V roce 1996 se Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický stal součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prof. Linhart zde pracoval jako vědecký sekretář a vyučoval postupně na i dalších součástech univerzity: na přírodovědecké a zemědělské fakultě (obor rybářství a reprodukce ryb). V roce 2005 se stal ředitelem tohoto vysokoškolského ústavu. Od 1. 9. 2009 se vznikem nové fakulty rybářství a ochrany vod byl pověřen řízením této fakulty. S účinností od 1. 12. 2009 je historicky prvním děkanem nově zřízené Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prof. Linhart (*1957) byl v roce 2006 jmenován profesorem Jihočeské univerzity pro obor zootechnický. Docentem se stal v roce 2000 v oboru molekulární buněčná biologie a genetika.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU vznikla k 1. září 2009. Je osmou fakultou Jihočeské univerzity. Je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu. Dnes má fakulta 138 studentů a její vedení počítá s možností vzdělávat až 300 studentů z celé České republiky i ze zahraničí.

Více o vzniku a činosti nové fakulty na www.jcu.cz

Mgr. Hana Bumbová
tisková mluvčí, vedoucí oddělení vnějších vztahů,

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů