Pátek, 2. prosince 2022

Cenu pro osobnost ekologické výchovy roku 2009 ve Zlínském kraji získala bývalá ředitelka školy Marie Kordulová

4. prosinece 2009
Cenu pro osobnost ekologické výchovy roku 2009 ve Zlínském kraji získala bývalá ředitelka školy Marie Kordulová

Devátý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostilo ve čtvrtek 26. listopadu Uherské Hradiště. Setkání škol, neziskových organizací a veřejné správy se uskutečnilo pod záštitou paní Mileny Kovaříkové, členky Rady Zlínského kraje pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova. Tématem letošního ročníku bylo: "Environmentální vzdělávání a výchova bez hranic".

Nedílnou součástí konference bylo představení nominací a předání IX. Ročníku Ceny EVVO - ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO ve Zlínském kraji za rok 2009. Nominováno bylo celkem 36 osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Ocenění získalo 18 z nich. Vyhlašovatelem tohoto ocenění je Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Nominace posuzoval řídící výbor Lísky na svém zasedání 12. listopadu letošního roku. Ocenění za celoživotní přínos v oblasti EVVO získala bývalá ředitelka základní školy v Osvětimanech, lektorka v projektu Koordinátor a zavádění ŠVP do škol a v projektu "Úspěšný ředitel" Marie Kordulová.
V kategorii ředitelé škol, školských zařízení a manažer neziskové organizace byli oceněni Jaroslav Zatloukal ze SŠPH Uherské Hradiště, Renata Vaculíková z Informačního střediska pro rozvoj Moravských Kopanic a Marie Čablová ze SVČ Klubko Staré Město. V kategorii nejlepší školní koordinátor EVVO, pedagog a lektor si ocenění zasloužila Liběna Dopitová ze ZŠ Rokytnice Vsetín, Miroslava Pospíšilíková ze SŠ strojnické Vsetín a Bronislava Pleváková ze ZŠ praktické v Rožnově pod Radhoštěm. Mezi pracovníky a dobrovolníky neziskových organizací ocenila porota Miloše Šťastného z CEV Pantoflíček Dolní Němčí.
V kategorii komunální politik nebo pracovník veřejné správy si cenu zasloužila za svoji práci Pavlína Nováková z Krajského úřadu Zlínského kraje. "V nové kategorii Žák základní či střední školy, student jsme ocenění udělili studentu technického lycea Pavlu Pijáčkovi, který studuje na SŠPH v Uherském Hradišti. Po celou dobu studia se aktivně zapojuje do mimo výukových aktivit a také do školních projektů, vše v oblasti EVVO. Je účastníkem několika ekologických soutěží," uvedla předsedkyně Lísky Iva Koutná.
Za vítězného podnikatele byla označena společnosti Moravská Vodárenská a.s., která je členem Veolia Voda. Za nejlepší školu byla označena ZŠ Nová Cesta ze zlínské části Štípa a mateřská škola v Liptále. Mezi neziskovými organizacemi si ocenění odnesla ZO ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk. V kategorii Rodina řídící výbor Lísky ocenění udělil Michaele a Ivovi Mitáčkovi, kteří jsou zakládajícími členy sdružení přátel a ochránců podmořského světa Kura Kura Czech o.s. a aktivně se podílejí na osvětové činnosti.
Mezi projekty si cenu ze tří nominací zasloužily hned dva projekty. Jedním z nich byla Praktická výuka EVVO na ZŠ Zubří. Dalším oceněným projektem je Valašská školička lidových řemesel, tradic a zvyků pro děti a mládež, který realizuje Kosenka z Valašských Klobouk. V poslední kategorii - Objev v oblasti EVVO si ocenění odnesl Martin Fila z ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, který má rád valašskou přírodu a krajinu, lidová řemesla a tradice a v současnosti v Kosence pracuje v ekocentru.
Součástí konference byla také prezentace a nabídky škol, středisek ekologické výchovy, ekocenter a dalších subjektů. Připraveny byly také dva bloky dílen, v nichž si zájemci vyzkoušeli například různé hříčky k ekologické výchově nebo se seznámili s klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy na středních školách.
Akci připravila Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, ALCEDO - středisko volného času Vsetín a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje a CEV Žabka při DDM Staré Město.
Informace o konferenci na www.liska-evvo.cz.
Kontakt:
Iva Koutná, předsedkyně o.s. Líska Tel.: 605 806 840, E-mail: koutna.iva@seznam.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů