Pondělí, 5. prosince 2022

Nedostatek jako výzva pro světové velmoci v Kodani

16. prosinece 2009
Nedostatek jako výzva pro světové velmoci v Kodani

Opětovné využití odpadu znamená snížení zplodin CO2.
Světové velmoci označují konferenci o klimatických změnách v Kodani za jeden z klíčových okamžiků v historii lidstva. Vůdčí osobnosti naší generace musí dokázat, že jsou schopny se vypořádat s výzvami jednadvacátého století a uchovat Zemi obyvatelnou pro budoucí pokolení. Globální oteplování ovšem není jedinou výzvou, na kterou je třeba najít odpověď. Neméně významným problémem je hrozící nedostatek nerostných surovin.
Odvětví nakládání s odpady a recyklace může a chce přispět zřetelným, měřitelným přínosem k trvalému úspěchu. Protože v dnešním odpadu se skrývá surovina obnovitelné energie zítřka. Odpad již není nezajímavou komoditou.
Již nyní je sektor nakládání s odpady schopen realizovat snížení o 4 miliony tun emisí CO2. A sice pomocí efektivního svozu odpadu, díky nasazení ekologických dopravních prostředků, transportem po vodě a po kolejích a díky moderním energetickým centrálám pro zpracování odpadu. Ale také díky recyklaci a tím, že bráníme tomu, aby se něco odpadem vůbec stalo, což umožňuje, aby se v přírodě uchovaly přírodní nerostné suroviny. Recyklace zbytkových produktů na suroviny vede prakticky vždy ke snížení emisí CO2. Když zabráníme tomu, aby se něco stalo odpadem, vyřešíme problém tenčení nerostných zásob a problém se zplodinami CO2.
Proto je nezbytné, aby se odpad stal v Kodani jedním z významných diskusních témat. A tím také koncepce "cradle to cradle" (od kolébky po kolébku), která již od fáze návrhu brání vzniku odpadu. Česká Republika by v tom mohla sehrát průkopnickou úlohu.
Vše začíná ve fázi návrhu u (především nových) produktů. Tento okamžik je rozhodující tím, že se zvolí správné suroviny a materiály. Obor recyklace a nakládání s odpady k tomu přispívá významnou měrou, a to díky své znalosti materiálů a recyklačních technologií. Dále se tento sektor podílí na tomto procesu jako partner po logistiku a partner, který se díky recyklaci stará o znovuzískávání cenných surovin z výrobků, které jsou na konci svého cyklu životnosti. Tyto suroviny následně tvoří zdroj pro výrobu nových výrobků. Tím se koloběh uzavírá a nevzniká žádný odpad.
Pěkné na tom je, že tímto způsobem myšlení nejenom řešíme problém s tenčícími se zásobami surovin, ale také se pozitivně podílíme na boji s globálním oteplováním.
Vyzýváme přední světové osobnosti, aby nám v Kopenhagenu pomohly kruh uzavřít. Protože bez spolupráce vlád a občanů, kteří musí odpad nakonec třídit, se to nepodaří. Spojování řetězců je komplexní úkol, ale také jediná možnost, jak dosáhnout trvalého úspěchu. My zvedáme tuto rukavici a měníme se tak z tradičního partnera pro nakládání s odpady v dodavatele surovin. Protože naším heslem je: nic není odpad.

Autor: Pavel Iványi
Pavel Iványi je předseda představenstva společností van Gansewinkel a.s., Tempos Břeclav a.s
a PETKA CZ a.s.

Vydal: van Gansewinkel, a.s., U Vlečky 592, 664 42 Modřice, kontaktní osoba Jana Sokolová, asistentka předsedy představenstva, tel.: 547 425 991, fax: 547 216 802

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů