zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Devadesát let od založení České geologické služby

14.02.2010
Příroda
Geologie
Sanace, staré zátěže
Devadesát let od založení České geologické služby

V letošním roce si Česká geologická služba připomíná významné jubileum 90 let od svého založení. Nedlouho po vzniku samostatného československého státu vznikl 7. 7. 1919 Státní geologický ústav Republiky československé jako nástupce c. k. říšského geologického ústavu ve Vídni, založeného již v roce 1849.

Státní geologický ústav byl objektivním státním orgánem a jeho hlavními úkoly byly základní geologický výzkum a geologické mapování našeho státního území. Geologové ústavu prováděli také rozsáhlou posudkovou činnost, týkající se hlavně využívání nerostných surovin, vodních zdrojů, problémů přípravy a výstavby železničních tratí, přehrad a jiných menších i větších staveb.

I když se charakter instituce, stejně jako její název, v průběhu času vyvíjel, její hlavní poslání a s ním spojené jedinečné postavení ve společnosti přetrvává. Vždy byla institucí státní, odpovědnou za geologický výzkum a objektivní hodnocení geologické stavby státního území. V současnosti je Česká geologická služba rovnocenným partnerem v celosvětové síti státních geologických služeb.

Mezi nejvýznamnější akce, kterými si bude Česká geologická služba 90. výročí svého založení připomínat, patří například partnerství při pořádání listopadového Týdne vědy a techniky 2009, v rámci kterého proběhnou přednášky odborníků ČGS a uskuteční se výstava věnovaná geologickým výzkumům realizovaným Českou geologickou službou v Antarktidě.

Veřejnost laická i odborná je dále srdečně zvána například na putovní výstavu Země mocná i zranitelná (www.rokplanetyzeme.cz) a také do nově otevřené prodejny České geologické služby s mapami a geovědní literaturou v Praze na Klárově. Pro děti a mládež Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí připravily výtvarnou soutěž s názvem Můj kousek Země (www.geology.cz/soutez-2009), která akcentuje důležitost ochrany životního prostředí a přibližuje význam věd o Zemi.

Česká geologická služba prošla za 90 let své existence etapami bouřlivých změn i obdobími klidného rozvoje. Jelikož byla vždy službou státní, odrážely se v jejím vývoji politické i ekonomické změny.
Od nejskromnějších začátků s několika zaměstnanci v pronajatých a zapůjčených prostorách postupně rozšířila svá pracoviště jak do známých historických paláců, tak nově postavených budov.
Česká geologická služba, založená v roce 1919 jako československá, byla jedním z dědiců rakouské říšské geologické služby, která je s rokem založení 1849 třetí nejstarší na světě.


Široký záběr - od regionálního výzkumu až po posudkovou činnost
Dva měsíce po rozpadu Rakouska-Uherska, 13. prosince 1918, sepsali a podepsali čtyři významní čeští geologové - prof. Cyril Purkyně, prof. dr. Karel Vrba, dr. Jaroslav Perner a prof. dr. František Slavík, "zástupci geologického, mineralogického a paleontologického odvětví vědního na České akademii pro vědy, slovesnost a umění" - tzv. pamětní spis. V něm se doporučuje založení státní geologické služby, která by měla takovou náplň a program, jaké mají státní geologické služby dodnes. Důvody byly tak zřejmé, že geologická služba byla pod názvem Státní geologický ústav Republiky československé založena 7. 7. 1919 jako výzkumný ústav v resortu Ministerstva veřejných prací.
Ústav začíná ihned po svém založení v roce 1919 se systematickým regionálním výzkumem a mapováním. Jeho geologové rovněž zpracovávají stovky posudků týkajících se stavební geologie, hydrogeologie a ložiskových prognóz. Tento trend se za okupace rozšiřuje o pedologický výzkum, přehodnocení ložisek a dokumentaci.
V přechodném poválečném období převládá aplikovaná geologie. Poté se dlouhodobě uplatňuje základní geologické a odvozené mapování v různém měřítku a publikují se nové poznatky o geologickém složení republiky. Velká část aplikované geologie se tehdy přenesla na nově zřizované resortní organizace.
Padesátá léta a začátek šedesátých let 20. století znamenají dokončení mapování v měřítku 1 : 200 000 a rozkvět specializací i laboratorních metod. Výsledkem jsou syntézy o geologické stavbě státního území. Následují velké projekty věnované podloží křídy, karpatské předhlubni i ložiskovým prognózám a připravuje se 23. mezinárodní geologický kongres. Dokončují se odvozené mapy, rozšiřuje se spolupráce na mezinárodních projektech. V dalších dvou desetiletích startují první environmentální programy, založeno je výpočetní středisko, rozvíjí se gigantický projekt geologických a účelových map v měřítku 1 : 50 000.
Po roce 1989 se důraz klade na environmentální studie, badatelský výzkum se zařazuje do národních i mezinárodních grantových projektů. Dodnes rostou požadavky na posudky z aplikované geologie, rozšiřuje se použití moderních laboratorních metod v regionálním výzkumu. Ústav se zapojuje do pomoci rozvojovým zemím.
Česká geologická služba prošla složitým vývojem, měnil se její název, sídla, statut i administrativní zařazení. Od doby svého vzniku až dodnes vždy byla státním ústavem, odpovědným za geologický výzkum a objektivní hodnocení geologické situace dřívějšího Československa a dnešní České republiky.
Po období mezinárodní izolace se Česká geologická služba stává součástí evropské a světové sítě státních geologických služeb a náplň její činnosti odpovídá pojetí těchto služeb ve vyspělých zemích.

Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.

ZDROJ: Česká geologická služba

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí