zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Užitek z OPŽP mají obce i podnikatelé

12.02.2010
Obecné
Užitek z OPŽP mají obce i podnikatelé

Více než 66 procent z celkového počtu 3 092 žádostí schválených v Operačním programu Životní prostředí podala města, obce či svazky obcí. Konkrétně bylo městům a obcím schváleno 2 047 projektů s celkovou výší podpory 33,2 miliardy korun. To je téměř 69 procent celkové schválené výše dotace.

Města a obce jsou aktivní zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, v níž mají schváleno 919 projektů při celkové výši dotace přes 6,5 miliardy korun. Celkem 597 projektů s přislíbenou výší dotace téměř 2,6 miliardy korun mají schváleno v prioritní ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. Co do počtu projektů ne příliš obsazenou avšak v objemu výše dotace zásadní roli mají obce a města v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Dosud jim bylo schváleno 286 vodařských projektů s výší dotace téměř 21,5 miliardy korun.

Dalším významným příjemcem dotací z OPŽP jsou podnikatelské subjekty. O dotace z OPŽP mohou žádat především společnosti s r. o., akciové a komanditní společnosti, družstva, veřejné obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. Ačkoli mohou podnikatelské subjekty získat dotaci jen v určitých oblastech OPŽP, v počtu schválených žádostí si vedou dobře (347). Na celkové výši schválených dotací (téměř 8,9 miliardy korun) mají více než 18 procentní podíl. A to díky 42 vodohospodářským projektům s celkovou dotací přes 5,5 miliardy korun. Významnou roli hrají podnikatelské subjekty také v oblasti odpadového hospodářství, kde 194 projektům je přislíbena dotace ve výši téměř 2,3 miliardy korun. I tady je však nepatrně předčily obce a města. Prim mají podnikatelské subjekty v prioritní ose 2, tedy ve zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, ve které jim je pro 26 projektů přislíbena dotace téměř 372 milionů korun.

Státu a jeho institucím a organizacím, tedy organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím, fakultním nemocnicím, veřejným a státním vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, bylo schváleno 476 projektů s celkovou dotací necelých 3,9 miliardy korun. Z toho 1,8 miliardy korun dotace připadá na 163 projektů z oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména zateplení objektů. Dalších 300 projektů s celkovou výší dotace 1,5 miliardy korun bylo schváleno v oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny.

Neziskový sektor, tedy obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, církve, nadace a nadační fondy, také nemohou žádat o dotaci ve všech prioritních osách. Přesto jim byla s 45 schválenými projekty přislíbena dotace ve výši přes 160 milionů korun, což odpovídá podílu 0,33 procenta celkové schválené dotace. Nejvíce se neziskový sektor angažoval v oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny.

Schválené projekty dle skupin příjemců podpory k 20. 1. 2010 - tabulka, graf

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí