zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČSN a světelná reklama

23.03.2010
Osvětlení
ČSN a světelná reklama

Návrh osvětlení vždy kvůli chybějícím normám vycházel pouze z požadavků zákazníků, aby reklama byla dostatečně výrazná, a ze zkušenosti firem zabývajících se výrobou reklamních zařízení (dostatečný příkon svítidel, rovnoměrnost osvětlení, snadná údržba, životnost apod.).

Pouze v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, byla uvedena následující definice: "světelným znečištěním se rozumí viditelné záření umělých zdrojů světla, které mohou obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti, a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší". K tomuto zákonu však nebylo realizováno nařízení vlády, které by obsahovalo konkrétní limity pro omezení světelné reklamy. V červenci 2008 vešla v platnost norma ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. Podle názvu normy by čtenáře jistě nenapadlo, že se norma může nějakým způsobem týkat světelné reklamy. Na následujících řádcích si tedy tuto normu představíme.

Norma ČSN EN 12464-2

Tato nová norma se kromě osvětlení venkovních pracovišť zabývá rušivým světlem a požadavky na jeho omezení. Vzhledem k tomu, že světelná reklama je zdrojem rušivého světla (někdy se můžete setkat s pojmem světelné znečištění, světelný smog), je nutné při návrhu reklamního zařízení splnit parametry uvedené v této normě.

Nejprve uvedu definice důležitých veličin a pojmů.

Osvětlenost E: veličina udává, kolik světelného toku dopadá na plochu, jednotkou je 1 lx.

Jas L: veličina udává, kolik světelného toku je vyzařováno z určité plochy do určitého prostorového úhlu, jednotkou je 1 cd/m2.

Rušivé světlo: neužitečné světlo, které svými kvantitativními, směrovými nebo spektrálními vlastnostmi v dané situaci zvětšuje obtěžování, nepohodu, rozptýlení nebo omezuje schopnost vidět nejdůležitější informace. Rušivé světlo může negativně ovlivnit ekosystém, objekty bydlení nebo bezpečnost dopravy.

Rušivému světlu je věnován článek 4.5 uvedené normy. Limity rušivého světla ve venkovních osvětlovacích soustavách k minimalizaci problémů pro osoby, flóru a faunu jsou uvedeny v tabulce 1.

Z hodnot uvedených v tabulce můžeme např. stanovit, že jas reklamního zařízení umístěného v centru města (zóna E4) nesmí překročit hodnotu 1000 cd/m2 a osvětlenost na oknech objektů bydlení od zdrojů rušivého světla nesmí být vyšší než 5 lx.

Limity jsou závislé na zařazení do příslušné zóny životního prostředí. Světelná reklamní zařízení se nejčastěji vyskytují v zónách E3 a E4 (viz níže).

Zóny:

E1: velmi tmavé oblasti jako národní parky a chráněná území

E2: málo světlé oblasti jako průmyslové a obytné venkovské oblasti

E3: středně světlé oblasti jako průmyslová a obytná předměstí

E4: velmi světlé oblasti jako městská centra a obchodní zóny

Vysvětlivky:

Ev - největší hodnota svislé (vertikální) osvětlenosti na objektech v luxech

I - svítivost každého zdroje světla v potenciálně rušivém směru

Lb - největší průměrný jas fasády budovy

Ls - největší průměrný jas reklamního zařízení

Stanovení parametrů

Ověření parametrů světelné reklamy z hlediska požadavků normy je vhodné vyžádat u zkušeného světelného technika. Doložit dodržení výše uvedených parametrů vyžadují některé stavební úřady formou studie vlivu světelné reklamy. V rámci stavebního řízení je tak možné předcházet pozdějším problémům (stížnostem) po instalaci reklamního zařízení. U stávajících instalací je možné ověřit plnění požadavků norem měřením osvětlenosti a jasu reklamního zařízení.

Není možné postihnout v tomto článku všechny typy světelných reklam. Pro názornost uvedu jako příklad osvětlení reklamní plochy o rozměrech 5,4 x 2,9 m pro 3 různé typy osvětlení (výbojka 70 W, výbojka 150 W a lineární zářivka 58 W). V tabulce je uvedena vertikální osvětlenost na fasádě protějšího domu v závislosti na vzdálenosti od reklamy a dále jas reklamního panelu. Uvažuje se bílý povrch reklamní plochy (nejméně příznivý případ). Podbarvená políčka ukazují hodnoty, které nevyhovují pro žádnou z uvedených zón E1 až E4.

Jak snížit světlo?

Pokud vypočtené a naměřené hodnoty osvětlenosti a jasu překračují limity uvedené v normě ČSN EN 12464-2, je nutné provést úpravy reklamního zařízení. Uvádím některá možná opatření vedoucí ke snížení hodnot osvětlenosti a jasu:

snížení počtu světelných zdrojů

změna příkonu světelných zdrojů

změna typu světelných zdrojů

regulace intenzity osvětlení (stmívací systémy)

snížení optické účinnosti (např. změnou difuzoru)

Je zřejmé, že levnější variantou je uvažovat tato opatření již ve fázi projektu reklamního zařízení.

AUTOR: Tomáš Sousedík
pracuje ve společnosti Metrolux.

ZDROJ: SIGN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí