zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologie v oblasti nátěrových hmot

02.04.2010
Obecné
Ekologické stavění, bydlení
Ekologie v oblasti nátěrových hmot

Nátěrových hmot existuje široká škála - co do možnosti použití i jejich složení. Svým složením jsou to v podstatě směsi pigmentů, plnidel, aditiv a dalších látek v disperzi makromolekulárních látek (často vodní) nebo roztoku organických rozpouštědel. S jakými se u nás setkáme?

 • Napouštědla - prostředky k napouštění dřeva, jako preventivní ochrana před napadením houbami, plísněmi i dřevokazným hmyzem.

 • Mořidla a lazurovaní laky - k povrchové úpravě a tónování dřevěných výrobků i dřevotřískových desek

 • Oleje a vosky - k povrchové úpravě dřeva

 • Lak - transparentní nátěrová hmota, která po zaschnutí vytvoří průsvitný až průhledný hladký povrch

 • Barva - nátěrová hmota s pigmentem na dřevo i ostatní materiály, která po zaschnutí vytvoří neprůhledný hladký povrch s barevným odstínem.

 • Nástěnné malířské barvyVliv nátěrových hmot na životní prostředí

Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství škodlivých látek. Jejich neblahý vliv na životní prostředí i lidské zdraví se projevuje už při výrobě, použití i při jejich likvidaci (odstraňování a zneškodňování starých nátěrů). Hlavním zdrojem rizika jsou především těkavé organické látky (označované jako VOC), zbytky monomerů z polymeračních systémů nátěrových hmot a některé sloučeniny těžkých kovů. Těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla tvoří často 40-60% hmotnosti celého výrobku.

Těkavé organické látky najdeme i ve většině vodou ředitelných nátěrových hmot. Jejich objem je však zhruba třetinový oproti ostatním nátěrovým hmotám.

Organická rozpouštědla halogenovaná (obsahující v molekulární struktuře fluor nebo chlor) za specifických podmínek v ovzduší reagují a dávají vznik velmi nebezpečným sloučeninám, účinným již při nízkých koncentracích (např. dioxiny). Rozpouštědla na bázi aromatických uhlovodíků (mají v molekulární struktuře benzen) se podílejí na vzniku "fotochemického smogu", který mimo jiné zhoršuje zdravotní stav osob s nemocemi dýchacích cest a srdce. Kromě toho páry organických rozpouštědel negativně ovlivňují ozonosféru Země.

Při roční spotřebě 100 000 t nátěrových hmot v České republice unikne do ovzduší až 50 000 t organických rozpouštědel.

Na co dávat pozor/Jak chránit své zdraví

Při používání nátěrových hmot je zásadou číslo jedna důkladně číst návod pro použití výrobku, seznámit se se všemi značkami na obalu upozorňující na hlavní vlastnosti výrobku a možná rizika. Často zde také najdeme doporučení, jak jim předcházet. Povinnými značkami jsou zde zejména značky upozorňující na nebezpečné vlastnosti výrobku. Jsou to takzvané R- a S-věty. R-věty označují rizikovost výrobku (žíravina, hořlavina, zdraví škodlivý, dráždivý, apod.), S-věty jsou věty bezpečnostní, specifikující doporučené zacházení s výrobkem. Dále na obalu najdeme často značku tvořenou písmeny CCZ. Jedná se o českou značku shody deklarující respektování příslušných technických norem a tzv. Značka "Zelený bod" se vztahuje výhradně k obalu, o kterém říká, že je recyklovatelný. Skutečnou ekoznačkou je označení "Ekologicky šetrný výrobek", které mají některé vodou ředitelné barvy. Toto označení konkrétním výrobkům propůjčuje Ministerstvo životního prostředí. Pozor, výrobky obsahující včelí vosk mohou být nevhodné pro alergiky - i toto by mělo být na obalu zmíněno.

Ve vnitřním prostředí je nezbytné používat pouze přípravky pro toto prostředí určené! Nátěrové hmoty určené pro vnější prostředí obsahují zpravidla agresivnější rozpouštědla (více těkavých organických sloučenin) a připouštějí i pigmenty s vyšším obsahem toxických sloučenin těžkých kovů (např. olovo, arsen) odpovídající normy pro ně jsou obecně méně přísné. Při použití zbytku barvy "z plotu" v domácnosti vystavujete zbytečně své zdraví nebezpečí. Žádné pigmenty ani sloučeniny nejsou stoprocentně stabilní a postupně uvolňují látky (např. otěrem), které mohou být zdraví škodlivé.

Další zásadou je přesné dodržení technologie (návodu) doporučené výrobcem pro použití nátěrové hmoty. Jedná se zejména o dodržení teploty prostředí doporučené pro aplikaci a interval mezi jednotlivými nátěry. Při nižší teplotě se totiž může stát, že neproběhne žádaná reakce (zrání barvy), což může výrazně ovlivnit jak vlastnosti nátěru tak dobu uvolňování VOC z nátěru. Při předčasné aplikaci druhé vrstvy zase dochází k uzavření nevytěkaných látek pod nátěrem s důsledkem jejich dlouhodobého postupného uvolňování. Toto nebezpečí je paradoxně vyšší u vodou ředitelných barev, které VOC obsahují méně.

Jak natírat ekologicky šetrněji?

 • Dávejte přednost vodou ředitelným barvám, zejména s označením EŠV.

 • Dodržujte technologii natírání doporučenou výrobcem.

 • V pobytových prostorách používejte jen barvy pro vnitřní prostory.

 • Upřednostňujte "napouštění" dřeva před lakováním tam, kde je to možné

 • Dřevěné předměty napouštět přírodními látkami (vosky, oleji)Jak barvy nakupovat?

I při natírání platí zásada, čím méně, tím pro životní prostředí lépe. Správná volba vhodné nátěrové hmoty nám může často usnadnit práci při další údržbě zařízení domácnosti i předmětů běžného užívání. Při renovaci původního nátěru je u barev a laků nezbytné odstranění staré vrstvy a to buď chemicky, mechanicky či opálením. To vyžaduje svůj čas, úsilí a koneckonců je to i zdrojem dalších škodlivin a nebezpečných odpadů. U lazurovacích barev a mořidel, obdobně jako u olejů a vosků, renovaci původního nátěru zajistí přímo nový nátěr.

Z hlediska vlivu na životní prostředí je zásadní upřednostňování prostředků ředitelných vodou, které obsahují méně škodlivin, zejména těkavých organických látek.

Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami. Dobrým a spolehlivým vodítkem je ekoznačka "Ekologicky šetrný výrobek". Nutno však poznamenat, že se jedná o ekoznačku, o jejíž propůjčení musí výrobci sami zažádat. Řada výrobců používá k označení svých převážně vodou ředitelných nátěrových hmot větu "Ekologicky šetrná barva". Toto označení má oprávnění pouze v souvislosti certifikací výrobce podle normy ISO 11024.

ZDROJ: http://ekospotrebitel.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí