zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Združenie Tatry podporilo zodpovedné podnikanie s odpadom

16.04.2010
Odpady
Združenie Tatry podporilo zodpovedné podnikanie s odpadom

Občianske združenie Tatry odovzdalo 46 podnikateľským subjektom a inštitúciám verejného sektora zo zberovej oblasti Liptovský Mikuláš 203 kusov 120-litrových kontajnerov na zber papiera, plastových a kovových obalov, viacvrstvových kombinovaných obalov a sklenených obalov.

Okrem toho dalo k dispozícii Verejnoprospešným službám - Liptovský Mikuláš 61 kusov 1 100-litrových nádob na triedenie odpadov, ktoré majú byť rozmiestnené v meste Liptovský Mikuláš na lokalitách s vysokou koncentráciou podnikateľských subjektov. Celková hodnota subdodávky OZ Tatry dosiahla výšku 15 383 EUR.

Ako povedal Mgr. Rudolf Pado, predseda a projektový manažér OZ Tatry: "Aktivisti OZ Tatry ešte počas mesiacov október až december minulého roka navštívili niekoľko stoviek podnikateľských subjektov, v ktorých odovzdali písomnú informáciu o tomto zámere priamo do rúk prítomného pracovníka prevádzky alebo informáciu vhodili do poštovej schránky. Treba povedať, že sa stretli aj s množstvom veľmi nevyberaných reakcií zo strany pracovníkov či zodpovedných osôb vo firmách, ktoré svedčia o ich pomýlenom hodnotovom rebríčku a nulovom právnom vedomí. Mesto Liptovský Mikuláš nám pri propagácii tohto zámeru vyšlo v ústrety a zverejnilo predmetnú výzvu v Spravodaji pre všetkých občanov mesta - Mikuláš a na mestskej internetovej stránke. Osobne veľmi oceňujem aj postoj Liptovskej regionálnej rozvojovej agentúry, ktorá zaslala výzvu partnerským subjektom prostredníctvom elektronickej pošty".

Mgr. Pado ďalej dodal: "Nádoby sme poskytli všetkým subjektom, ktoré o ne prejavili záujem, a to v požadovanom množstve. Je potrebné povedať, že triediť odpady vyplýva podnikateľom priamo zo zákona o odpadoch a príslušného VZN mesta či obce. Poskytnutie nádob na triedený zber odpadov je nadštandardnou službou, ktorú im ponúklo OZ Tatry. Časť podnikateľov, najmä tých agresívnych, si zrejme neuvedomila absolútny paradox tejto ponuky - OZ Tatry, ktoré negeneruje zisk ponúklo nádoby subjektom, ktoré sú zamerané na generovanie zisku. V krajinách západnej Európy táto schéma funguje presne naopak - podnikateľské subjekty podporujú finančne a materiálne mimovládne organizácie."

Zákon o odpadoch už pred niekoľkými rokmi určil obciam povinnosť zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla, a to k 1. januáru 2010. Táto povinnosť sa následne vzťahuje na všetkých občanov a podnikateľské subjekty, a v praxi by mala byť vymedzená príslušným všeobecne-záväzným nariadením (VZN) mesta či obce. Od 1. januára 2006 je taktiež zakázané spaľovať alebo ukladať na skládky tzv. zelený odpad.

Mgr. Rudolf Pado na záver dodal: "OZ Tatry dalo v ostatných dvoch rokoch dostatočnú príležitosť slušným ľuďom a firmám na dobrovoľné zapojenie sa do triedenia odpadov v zmysle platného zákona o odpadoch a príslušných VZN mesta Liptovský Mikuláš či okolitých obcí, poskytlo im množstvo informácií v rámci kampane Neseparujte sa! Separujte s nami. V nasledujúcom období sa zameriame na represívne opatrenia voči neprispôsobivým za spolupráce s políciou a prokuratúrou. Ekonomickým dôsledkom neslušnosti je napr. aj dynamické zapĺňanie sa skládky TKO Veterná Poruba."

Nádoby boli zakúpené v rámci projektu "Neseparujte sa! Separujte s nami II.", ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac na: http://www.changenet.sk/index.stm?section=spr&x=484107#ixzz0l55ZcsOG

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí