zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První etapa revitalizace areálu bývalé Poldovky právě začala

07.05.2010
Sanace, staré zátěže
První etapa revitalizace areálu bývalé Poldovky právě začala

Město Kladno nechalo zpracovat analýzu rizik staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno - Dubí. Ačkoliv současný stav území neohrožuje zdraví lidí při občasném pohybu, z hlediska dlouhodobého se nejeví pobyt na kontaminované půdě jako zcela optimální, je spíše rizikový. Jedna z navrhovaných variant řešení počítá s odtěžením znečištěné zeminy a s dočištěním podloží.

Analýze byla podrobena konkrétně část území bývalé huti Koněv - koksovna a olejové hospodářství v rozloze téměř 7 ha. Provoz koksovny byl ukončen před dvaceti lety, technologie byly demontovány a většina objektů odstraněna. Dříve se zde pracovalo s uhlím, plyny z koksových baterií, kyselinou sírovou, ropnými a chladícími oleji a dehtem. Není tedy překvapením, že analýzou byla zjištěna přítomnost benzolu, dehtu či fenolové a amonné vody a zmíněn byl i možný podíl na snížení kvality vody v Dřetovickém potoce. To ale nebylo možné zcela potvrdit. Co však víme s jistotou, je to, že nedošlo ke kontaminaci podzemních vod ve větších hloubkách.

"Cílem analýzy bylo zjistit aktuální stav znečištění, navrhnout cílové limity znečištění a posoudit varianty nápravných řešení. Územní plán tuto lokalitu definuje jako průmyslovou a analýza nám pomůže zjistit, zda a za jakých podmínek by bylo možné využít plochy i pro drobnější výrobu a obslužnou sféru," vysvětluje Miroslav Bernášek, první náměstek kladenského primátora.

brownfield

V rámci analýzy bylo provedeno 60 mělkých sond, 15 hydrogeologických vrtů do hloubky až 50 m, chemické analýzy 191 vzorků zemin, 26 vzorků odpadů a 14 vzorků vod a plynometrické a geofyzikální měření.

Studie proveditelnosti, která přímo vychází z provedené analýzy rizik, měla za cíl navrhnout k technickému i ekonomickému porovnání varianty sanace staré ekologické zátěže. Jako optimální technickoekonomický kompromis vyšla varianta odtěžení kontaminované půdy s dočištěním podloží. Případné zbytkové znečištění by bylo monitorováno a ponecháno k rozkladu přírodními procesy. Rámcové náklady na tuto variantu by se měly pohybovat mezi 150 až 200 mil. Kč. Území by mohlo být prakticky využitelné po dvou letech.

"Na základě této analýzy rizik a studie proveditelnosti vznikl i návrh projektu nápravných opatření. Nyní připravujeme žádost do OPŽP na samotné odstranění ekozátěže," dodává Bernášek.

Analýzu rizik staré ekologické zátěže i další navazující studie, provedla společnost WASTECH a.s. Náklady na její pořízení se pohybovaly kolem 3 mil. Kč, Město ovšem získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2,7 mil. Kč.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Vilém Frček
tiskový mluvčí
tel.: 312 604 533
mobil.: 724 639 428
e-mail: vilem.frcek@mestokladno.cz
tisk@mestokladno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí