zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budoucnost odpadů na Vysočině

14.05.2010
Odpady
Budoucnost odpadů na Vysočině
Kraj Vysočina představil na renomované konferenci Odpady 21 v Ostravě svůj připravovaný integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV). Zdeněk Ryšavý, radní pro oblast životního prostředí, seznámil účastníky konference s důvody, které vedly zastupitelstvo kraje k rozhodnutí o vybudování ISNOV, s aktuálním stavem a dalším postupem. Ve svém vystoupená vyzdvihl především shodu mezi krajem a patnácti městy na tom, že je nutné řešit problematiku odpadového hospodářství komplexně a že vedle zvyšování třídění odpadů a zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů je nezbytné vybudovat na Vysočině kapacity pro energetické využívání odpadů.

Právě na oblast využití odpadů pro výrobu tepla a el. energie je konference, jejíž desátý ročník proběhl ve dnech 4. - 5. května v Ostravě, primárně zaměřená. Po letech sysifovského úsilí, které naráželo na záporný postoj minulého vedení ministerstva životního prostředí, si pořadatelé konečně mohli říct, že jejich práce přináší ovoce. V loňském roce MŽP změnilo postoj k energetickému využití odpadů a umožnilo jeho financování z veřejných zdrojů, konkrétně z Operačního programu životního prostředí.

V centru pozornosti byl letos projekt Krajského integrovaného centra Moravskoslezského kraje KIC), který je nejdále na cestě k praktické realizaci. "Právě u kolegů ze severní Moravy jsme se inspirovali v přípravě obdobných aktivit na Vysočině," připomenul Zdeněk Ryšavý. Ten věří, že získané poznatky pomohou při přípravě záměru ISNOV a dodává: "Na rozdíl od některých ekologických sdružení jsem přesvědčený, že energetické využití znamená přinos nejen pro ekonomiku odpadového hospodářství, ale i pro životní prostředí. V dnešní době ukládá Česká republika na skládky komunální odpady, které odpovídají ekvivalentu 2,5 milionu tun hnědého uhlí. Toto množství, odpovídající zhruba roční potřebě tepelné elektrárny Tušimice, bychom nemuseli vytěžit v severočeských dolech".

Cennou zkušeností byla pro zástupce Vysočiny i účast na veřejném projednávání vlivu záměru KIC na životní prostředí (EIA), které se konalo ve stejný den v Karviné. Zdeněk Ryšavý shrnul své dojmy z diskuze: "Ukazuje se, že okolo energetického využití odpadů panuje stále mnoho nejasností a mýtů. Občané nemají informace o moderních spalovnách, které vypouští do ovzduší jen nepatrné množství škodlivin, menší než např. kotelny na biomasu a lehce se pak nechají manipulovat různými demagogickými tvrzeními. Proto chceme být při realizaci integrovaného systému maximálně otevření a o všech krocích průběžně informovat veřejnost".

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí