zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Moderní legislativa podporuje výzkum a vývoj technologií na odpady

27.05.2010
Odpady
Moderní legislativa podporuje výzkum a vývoj technologií na odpady

Nakládání s odpady v ČR už dávno překonalo počáteční fázi zavádění běžných technologií a splňování základních legislativních požadavků. Nyní jde vlastně o hledání dalších možností jak zlepšit celý systém. Zaměřuje se na materiálové a surovinové úspory a také na osvětovou činnost. Současný trend směřuje k integraci poskytovaných služeb, a to jak na regionální, tak i na krajské a národní úrovni. O odpadovém hospodářství se hovořilo na veletrhu WATENVI v rámci odborného doprovodného programu.
Odpady představují v současnosti jeden z nejčastějších a nejsledovanějších vedlejších produktů lidské společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel. Většina z nich se však denně setkává i s produkcí odpadů průmyslových , stavebních, biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady dalších.
V ČR, ale i v některých zemích Evropské unie se však nedaří oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně obyvatel těchto států. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů. Jejich celková produkce v ČR i v EU však stále roste. Proto byl v dokumentaci Rezortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013 stanoven cíl předcházet vzniku odpadů a snížit jejich měrné produkce nezávisle na úrovni ekonomického růstu.
Výzkum a vývoj postupů a technologií v hospodaření s odpady dosáhl už rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. Tento proces podporuje moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu. To umožňuje prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadů. Pro nevyužitelný odpad jsou pak postupy založeny na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje myšlenku, aby nakládání s odpady bylo přednostně v místě jejich vzniku. Právě tato evropská norma zapříčinila, že se vývojem a výrobou environmentálních technologií začaly zabývat vysoce profesionální společnosti. Podobná situace nastává v oblasti nakládání s odpady v případě malých a středních firem, které sami nemohou vyhovět narůstajícím požadavkům trhu.
Cílem odpadového hospodářství v ČR je vytvořit integrovaný systém s jejich nakládáním, a to na regionální úrovni a propojit jej do celostátní sítě. Samostatnou kapitolu tvoří nová směrnice Rady EU a Evropského Parlamentu, která specifikuje způsoby nakládání s odpady. Mimo jiné zavádí také pro všechny členské státy společenství cíle pro opětovné využití odpadu, které mají být naplněny do roku 2020 (státy musí vypracovat programy na předcházení jejich vzniku). Jedním z hlavních cílů směrnice je recyklovat do roku 2020 až 55 procent hmotnosti odpadu z domácností. Ve stejném časovém horizontu má být recyklován také odpad ze stavebnictví a demolic, a to až ze 70 procent. Nejpozději v roce 2015 evropská komise přezkoumá stávající opatření a zváží stanovení cílů pro další druhy odpadu.

Tiskové středisko BVV

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí