zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Auta na CNG budou parkovat v garážích

12.06.2010
Ekologická auta
Auta na CNG budou parkovat v garážích

Na rozdíl od LPG nepředstavují CNG vozidla větší hrozbu než vozidla benzinová

V České republice jezdí přes 1.800 aut na stlačený zemní plyn - CNG (Compressed Natural Gas), ale ve všech podzemních garážích parkovat nemohou.

V souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy je povolen vjezd CNG vozidel do všech označených uzavřených garáží; ve většině garáží si dnes všimnete při vjezdu pouze zákazu vjezdu LPG vozidel.

Do hromadných podzemních garáží určených pro veřejnost můžete s CNG autem vjet, nicméně vyhláška Ministerstva vnitra ještě zbytečně zakazuje parkování. Zákaz se týká sice jen hromadných podzemních veřejných garáží (v soukromých, nadzemních a otevřených CNG vozidla parkovat mohou), ale i tak jsme v tomto směru raritou.

Ve více než sedmnáctce vyspělých evropských zemí, včetně našich sousedů (Německo, Rakousko, Slovensko...), to možné je. Nemluvě o faktu, že dnes jsou u nás platné dvě vyhlášky, které si vzájemně protiřečí.

Ani předpisy EU nenařizují výrobcům CNG aut žádné speciální označení, z čehož lze jednoduše odvodit, že odborníci necítili potřebu do budoucna auta na CNG nijak rozlišovat. Jaká je tedy u nás realita? Vozidla v podzemních garážích u nás stejně parkují a nikdo to nepozná.

Česká plynárenská unie, která se mj. zabývá i rozvojem zemního plynu v dopravě, již několik let jedná se všemi subjekty, kterých se garážování CNG vozidel dotýká, aby tato vozidla tak jako v dalších státech EU v garážích parkovat mohla.

Expertní studie

V minulém roce se připravovala revize normy ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - a pro zpracování této normy ve smyslu garážování CNG vozidel byly vypracovány dvě nezávislé studie.

Vysoká škola báňská, fakulta Bezpečnostního inženýrství (VŠB FBI), která se podílí na tvorbě předpisů pro GŘ HZS ČR, vypracovala "Bezpečnostní studii pro parkování vozidel s pohonem na CNG ve veřejných hromadných podzemních garážích".

Studie obsahuje konstatování, že CNG vozidla nepředstavují větší hrozbu než vozidla benzinová. Dále je v ní uvedeno, že při porovnání potenciálu požárního rizika známých pohonných hmot vykazuje zemní plyn používaný k pohonu vozidel nejnižší stupeň požárního rizika.

Proti benzinovým pohonům mají vozidla jezdící na CNG navíc několik pojistných prvků. Studie došla k závěru, že v důsledku vlastností CNG a bezpečnostních opatření na straně technologie CNG vozidel nedochází ke zhoršení požární bezpečnosti prostor garáží.
Druhá studie je od Centra dopravního výzkumu. Ta se zaměřila na zmapování pravidel téměř v celé v Evropě a zkonstatovala, že ze 17 zemí EU je ČR jediná, kde je garážování CNG vozidel v podzemních hromadných garážích zakázáno.

Ve většině zemí totiž platí, že schválené homologované vozidlo je bezpečné, ať již jezdí na jakékoliv palivo, a není tedy potřeba žádných dalších opatření v případě garážování. A obě studie se shodly, že pro CNG vozidla není třeba žádných speciálních technických opatření.

A v Evropě? Kuriozitou je třeba Irsko, které jako jedna z mála evropských zemí sice nemá garážování CNG aut zakázáno, ale ani upraveno. Důvodem je to, že u nich jezdí tato auta jen dvě.

V zemích jako třeba Itálie, kde jezdí 680 tisíc CNG vozidel, je parkování dovoleno bez zvláštních požadavků na ně. Totéž platí i třeba v Německu, kde garážování není také nijak omezeno (a má 90 tisíc registrovaných CNG vozidel).

Proč se v Evropě CNG v garážích nebojí?

U nás se v nové normě, která platí od března 2010, podmiňuje garážování plynových vozidel realizací ekonomicky velice náročných technických opatření. Navíc jsou naprosto rozdílná plynná paliva zařazena do jedné skupiny plynných paliv (jsou-li lehčí nebo těžší než vzduch, nebylo vzato v úvahu). Norma nadále potvrzuje zákaz parkování CNG vozidel v podzemních hromadných garážích určených pro veřejnost.

V současné době již proběhlo několik jednání mezi ČPU a GŘ HZS ČR i s Ministerstvem vnitra. ČPU bylo přislíbeno, že v rámci úpravy vyhlášky Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb bude CNG vozidlům parkování ve všech garážích za určitých podmínek umožněno. Návrh nové vyhlášky by měl být hotov už v polovině tohoto roku.

Česká plynárenská unie se vytrvale snaží o to, aby parkování CNG vozidel již nebylo u nás překážkou pro rozvoj tohoto alternativního, ekonomického, ekologického, bezpečného a strategicky výhodného paliva v dopravě.

Např. u našich sousedů v Rakousku byste marně hledali jakákoliv čidla nebo speciální odvětrávání pro zemní plyn. Vozidla nemají žádná vyhrazená místa. Ani na základě Evropských předpisů EHK č. 110 a EHK č. 115 nemusí mít sériově vyráběná osobní a užitková CNG vozidla žádná označení, tudíž se nedají rozpoznat.

Mýty a fakta

Často se stává, že se v médiích objeví zpráva, že shořelo nebo výjimečně i explodovalo auto na plyn. Bohužel redaktoři již neuvedou, že plyn byl LPG, neboli propan-butan, a tyto vozy jsou navíc většinou "podomácky" přestavované.

Ve statistice dopravních nehod do roku 2009 není zaznamenán u nás ani jediný požár vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) a reálná dopravní nehoda na vozovce ověřila funkčnost a bezpečnost všech ventilů. Velký vliv na bezpečnost vozů má také to, že CNG vozidla jsou (na rozdíl od u nás jezdících LPG vozidel) sériově vyráběná.

Do 10 let 65 milionů CNG aut v Evropě

V současné době už jezdí v Evropě více než 1,3 milionu CNG aut, což představuje 0,4% podíl na trhu všech silničních vozidel. Ve srovnání s červnem 2009 vzrostl podíl o 0,1 procenta. Zdá se to málo, ale vezmete-li v úvahu celkový počet vozidel v Evropě a její poměrně vysokou životní úroveň, jde o zajímavé číslo. Během dalšího půl roku přibylo dalších asi 200 tisíc vozidel.

Podle Mezinárodní asociace vozidel na zemní plyn (IANGV) se díky rostoucímu zájmu o alternativní paliva v průběhu následujících deseti let na silnicích objeví dalších více než 50 milionů aut poháněných stlačeným zemním plynem. Do roku 2020 by auta na zemní plyn mohla představovat až devět procent všech vozidel na světě. Zemní plyn tak zaujme místo třetího dominantního paliva po benzínu a motorové naftě.

U nás by mělo v tu dobu jezdit až 400 tisíc vozidel na CNG.


AUTOR: Markéta Schauhuberová

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí