zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská komise podpořila větší snižování emisí

04.06.2010
Ovzduší
Evropská komise podpořila větší snižování emisí

Ekologické organizace uvítaly dnes zveřejněné Sdělení Evropské komise (1), které analyzuje možnosti zvýšení závazku EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Komise potvrzuje, že přechod k většímu závazku snížení emisí z 20 % na 30 % do roku 2020 nebude výrazně ekonomicky nákladnější. Zároveň přinese mnoho nových pracovních míst a zásadně sníží náklady na boj s exhalacemi v budoucnosti.

Hlavní body dokumentu:

o V důsledku hospodářské recese bude dosažení současného cíle, tedy snížit exhalace o 20 % v roce 2020, o 22 miliard euro levnější.
o Navýšení cíle na 30% by znamenalo růst celkových nákladů o 0,2 % evropského HDP, celkově by náklady představovaly v roce 2020 0,54 % HDP.
o Vyšší cíl by představoval zároveň přínos 3 miliardy eur díky úsporám na opatřeních, která sníží znečištění ovzduší dalšími látkami. Dalších 3,5-8 miliard euro přínosů v oblasti zdraví obyvatel.
o Díky vyššímu cíli poklesnou v roce 2020 výdaje na za dovoz ropy a zemního plynu o 40 miliard euro.
o Pokud bude EU se snižováním exhalací otálet, náklady budou mnohem vyšší.
o Změna cíle z 20 na 30 % vytvoří nová pracovní místa v oblasti zelených technologií.

Sdělení slouží jako podklad pro další rozhodování Rady EU a Evropského parlamentu. Ekologické organizace dlouhodobě prosazují, aby Evropská unie přistoupila na závazek snížit emise nejméně o 40 % do roku 2020 v porovnání s úrovní roku 1990.

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku k tomu uvádí: "Některé země EU přechod na redukční závazek 30% podporují, Česká republika by se měla také přidat. Kromě snížení příspěvku ke globální změně klimatu pomůže tento krok vytvořit nová pracovní místa, snížit lokální znečištění a naši závislost na dovozu fosilních paliv."

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: "Návrh Evropské komise rozhodně není přehnaně ambiciózní. Dokument pouze naplňuje dva a půl roku staré doporučení konference OSN z Bali. Hlavní je, že se Evropa hlásí ke svému podílu na potřebném snížení emisí. Lépe pozdě než nikdy. Je to dobrá inspirace i pro Českou republiku."

Ben Jasper z Greenpeace ČR dodává: "Průmysloví lobbyisté již delší dobu tvrdí, že by jednostranné navýšení závazku směrem k 30 % přineslo omezení výroby a významné ztráty pracovních míst. Ve světle toho, jak tento krok prospěje Evropské unii díky inovacím, modernizaci a zelené ekonomice se zřetelně ukazuje, že se jednalo o ničím nepodložené báchorky. Není-li pro příští vládu České republiky odvrácení klimatické změny dostatečně dobrým důvodem k upevnění jejího závazku, pak doufejme, že takovým dobrým důvodem budou alespoň ušetřené finanční prostředky, které stát uspoří rychlou podporou přechodu na čistou a účinnou ekonomiku."

Kontakty:

Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku, 775693269, jiri.jerabek@ecn.cz
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 737 666 968, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jan Doležal, Glopolis, 773 687 862, dolezal@glopolis.org
Lucie Jakešová, Greenpeace ČR, 603 446 140, lucie.jakesova@greenpeace.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí