zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pasivní domy se zděnou konstrukcí

08.06.2010
Ekologické stavění, bydlení
Pasivní domy se zděnou konstrukcí

Pokud se u pasivních rodinných domů uplatňují masivní konstrukce, pak se často volí vápenopískové bloky. Jejich předností jsou jednoduché stavební detaily a také cena, která se prakticky rovná klasické zděné výstavbě.

První pasivní dům v ČR, který byl certifikovaný v Passivhausinstitutu v Darmstadtu, se nachází v Jenišově u Karlových Varů. Splnil veškerá kritéria a je posouzen dle německého PHPP 2007. Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) je v celoevropském měřítku nejpoužívanější nástroj pro posuzování i projektování pasivních domů. Jeho metodika se stále aktualizuje a je mnohem přesnější než běžně používané výpočtové postupy. Doposud žádný pasivní dům v České republice podobně náročnou certifikací neprošel. Získání certifikátu je o to cennější, že dům je postaven v lokalitě s klimatickými podmínkami, které patří v rámci ČR k nejméně příznivým.

Autorem stavebního a architektonického řešení dispozičně jednoduchého domu 3+kk je Ing. Štěpánka Hamatová.

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STAVBY

Dům, který byl letos dokončen, má mimořádné izolační vlastnosti a velmi dobře zpracované stavební detaily po stránce stavební fyziky. Jeho spotřeba energie dosáhla 15 kWh/m2 rok dle PHPP 2007. Má také výbornou vzduchotěsnost n50 = 0,29 h-1. Protože je zde instalováno řízené větrání s rekuperací tepla, je zajištěna vysoká kvalita vnitřního vzduchu a zároveň velmi nízká spotřeba elektrické energie. Celková primární energie na vytápění, přípravu teplé užitkové vody, větrání a domácí spotřebu při standardním provozu nepřekračuje 113 kWh/m2/rok.

Jedná se o přízemní nepodsklepenou budovu se sedlovou střechou, která má základovou železobetonovou desku provedenou na tepelně izolační podsyp z granulátu z pěnového skla Technopor tl. 450 mm - tento způsob zakládání byl u pasivního domu použit poprvé v ČR.

Zděné svislé nosné konstrukce byly zhotoveny z vápenopískových bloků Zapf Daigfuss KS 6 DF/175 LD 15 - 1,4 tl. 175 mm s kontaktním zateplovacím systémem HASIT POL z fasádního pěnového polystyrenu EPS 100-F v tl. 320 mm. Monolitický železobetonový strop má volně loženou tepelnou izolaci z minerálních vláken v celkové tloušťce 500 mm. Nosná konstrukce střechy je zhotovena z dřevěných sbíjených vazníků.

DALŠÍ PŘÍKLAD Z HROMNICE

Stavba o dispozičním řešení 5+kk je určena pro rodinu se dvěma dětmi, realizace probíhala v letech 2009 - 2010. Jedná se o dvoupodlažní dům se sedlovou střechou v malém sklonu. Založen je na základových pasech izolovaných extrudovaným polystyrenem, zataženým až na základovou spáru. Detail tepelného mostu u paty zdi je řešen pomocí speciálních vápenopískových bloků KS-ISO Kimmsteine. Zděné svislé nosné konstrukce byly zhotoveny z vápenopískových bloků Zapf Daigfuss KS 6 DF/175 LD 15 - 1,4 tl. 175 mm s kontaktním zateplovacím systémem z fasádního šedého polystyrenu v tl. 300 mm.

Filigránové železobetonové stropy nad oběma podlažími zajišťují mimořádnou letní stabilitu, prostorovou statickou stabilitu domu, zároveň také vynikající vzduchotěsnost objektu. Druhý strop je zateplen 500 mm foukané minerální izolace. Nosná konstrukce střechy je z dřevěných sbíjených vazníků.

Střední hodnota součinitele prostupu tepla: Uem = 0,18 W/(m2.K) - vč. přirážky dle TNI 730329 0,02W/m2.K.

Okna jsou zde provedena se zasklením Internorm 3VT IBE-Solar Edelstahl w4b/15g/w4/15g/b4w Argon - izolační bílé solární trojsklo plněné argonem s nerezovým distančním rámečkem Ug = 0,6 W/m2.K (g = 0,6). Okenní rámy jsou dřevohliníkové: Uf = 0,90 W/m2.K otvíravá okna, Uf = 0,76 W/m2.K pevná okna, îüŁg = 0,053 W/(m.K).

Rekuperační jednotka, ohřev TUV: kompaktní vzduchotechnická jednotka s aktivní rekuperací tepla Nilan VP 18 pro vytápění a ohřev teplé vody. Jako doplňkový zdroj tepla pro vytápění jsou tu instalovány elektrické podlahové topné rohože a infrapanely o celkovém výkonu 1,5 kW.


Ing. Martin Konečný
Foto: Archiv Kalksandstein CZ s.r.o.


TEPELNĚ IZOLAČNÍ HODNOTY A ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ U DOMU V JENIŠOVĚ

> Střední hodnota součinitele prostupu tepla: Uem = 0,11 W/(m2.K)

> Zasklení oken Internorm 3LA IBE-LIGHT Edelstahl 4b/12Kr/4/12Kr/b4 Krypton, izolační trojsklo plněné kryptonem s nerezovým distančním rámečkem Ug = 0,49 W/m2.K (g = 0,5).

> Okenní rámy Internorm edition, dřevohliníkové. Uf = 0,90 W/m2.K otvíravá okna, Uf = 0,76 W/m2.K pevná okna, îüŁ

g = 0,053 W/(m.K). > Vchodové dveře Internorm Selection U = 0,73 W/m2.K.

> Rekuperační jednotka, ohřev TUV: kompaktní vzduchotechnická jednotka s aktivní rekuperací tepla Nilan VP 18 K 10 P pro vytápění a ohřev teplé vody, solankový zemní výměník Netec. Jako doplňkový zdroj tepla pro vytápění zde byly instalovány elektrické podlahové topné rohože a infrapanely o celkovém výkonu 1 kW.


TECHNICKÉ ÚDAJE DOMU V JENIŠOVĚ

Zastavěná plocha: 121,8 m2

Užitná plocha dle PHPP: 95,8 m2

Užitná plocha dle TNI 730329: 100,5 m2

Spotřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m2 rok dle PHPP 2007

Spotřeba tepla na vytápění: 9 kWh/m2 rok dle TNI 730329 (výpočet dle Energie 2009 vč. detailního výpočtu tepelných mostů)

Zařazení domu dle TNI 730329 do kategorie: RD10P

Spotřeba primární energie na vytápění, TUV, větrání, osvětlení a domácí spotřebiče: 113 kWh/m2 rok dle PHPP 2007

Spotřeba primární energie dle TNI 730329: 45 kWh/m2 rok

Předpokládané náklady na vytápění, ohřev TUV, větrání a provoz domácích elektrospotřebičů vč. svícení: 11 000 Kč/rok (dle cenové úrovně roku 2009, tarif pro elektřinu D56d)

Dosažená vzduchotěsnost n50: 0,29 h-1


TECHNICKÁ DATA DOMU V HROMNICI

Zastavěná plocha: 103,3 m2

Užitná plocha dle PHPP: 153,0 m2

Užitná plocha dle TNI 730329: 169,7 m2

Spotřeba tepla na vytápění: 16 kWh/m2/rok dle PHPP 2007

Spotřeba tepla na vytápění: 14 kWh/m2/rok dle TNI 730329 (výpočet dle Energie 2009 bez detailního výpočtu tepelných mostů)

Zařazení domu dle TNI 730329 do kategorie RD14P

Předpokládané náklady na vytápění, ohřev TUV, větrání a provoz domácích elektrospotřebičů vč. svícení: 23 000 Kč/rok (dle cenové úrovně roku 2009, tarif pro elektřinu D56d)

Dosažená vzduchotěsnost n50: 0,13 h-1

Vápenopísková konstrukce pasivního domu, zateplení 30 cm šedý EPS


VÁPENOPÍSKOVÉ CIHLY

Výrobní postup, při kterém je vápenopísková cihla vytvrzována pomocí vodní páry pod tlakem, byl patentován v roce 1880. Brzy poté začala průmyslová výroba tohoto "bílého kamene". V současné době tvoří podíl vápenopískových zděných konstrukcí v ČR pouze zhruba jedno procento zděných staveb, v Německu však podíl vápenopískových materiálů tvoří asi 30 %, lokálně až 80 %. Pasivní domy se v Německu zhruba v polovině případů staví z masivních konstrukcí, kde většinu tvoří právě vápenopískové cihly.

Už dávno se neprodukují pouze malé formáty cihel. Dnešní formáty mohou být o velikosti 0,5 x 0,5 m nebo i větší, jsou velmi přesné a zdí se strojně. Tyto bloky jsou mezi německými výrobci známé jako KS-QUADRO.

Použití těchto zdicích systémů je rozšířeno zejména v bytové a občanské výstavbě, kde se využívá jejich mimořádná statická únosnost a také vynikající neprůzvučnost.

Mezi jejich výhody patří:

  • až 10 % zisku užitné plochy díky štíhlým konstrukcím,
  • vysoká únosnost zdiva, které umožňuje vícepodlažní stěnové systémy při zachování štíhlých nosných stěn (max. 24 cm),
  • dobré akustické vlastnosti,
  • vysoká přesnost bloků umožňuje rychlé zdění, úsporu omítek, lepidel na zateplení atd.,
  • protipožární odolnost,
  • dobré tepelně akumulační vlastnosti - využívají se zejména u pasivních domů,
  • možnost integrování stěnového vytápění,
  • ekologický materiál, který sestává pouze z vápna, písku a vody. Spotřeba energie na jeho výrobu je naprosto minimální. Spotřeba primární energie na výrobu vápenopískového zdiva je 191 kWh/t.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí