zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyjádření MŽP k informacím o kontejneru s nebezpečným odpadem nalezeném v Brazílii

19.08.2010
Odpady
Šlendryján
Vyjádření MŽP k informacím o kontejneru s nebezpečným odpadem nalezeném v Brazílii

Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli nemůže potvrdit informace z dnešních sdělovacích prostředků o nálezu kontejneru s nebezpečným odpadem v brazilském přístavu Rio Grande, údajně původem z České republiky.

Ministerstvo životního prostředí nemá dosud žádnou oficiální informaci od kompetentních úřadů ani z Brazílie, ani z Německa, odkud prý byly odpady do Brazílie odeslány. Přestože jsme od počátku v kontaktu s příslušným německým úřadem, tak ani ten není oficiálně informován a čerpá údaje pouze ze sdělovacích prostředků.

Protože je Ministerstvo životního prostředí za Českou republiku příslušným orgánem pro přeshraniční přepravu odpadů, musí být, pokud je zjištěna nedovolená přeprava odpadů, pocházejících z naší republiky, oficiálně informováno příslušným orgánem země, kam byl odpad dovezen.

Přeshraniční přeprava odpadů se řídí mezinárodními předpisy, v tomto případě Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. Pro státy EU také platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů, které principy Basilejské úmluvy zahrnuje.

Všechny tři země - Brazílie, Německo i Česká republika - jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy (platí pro ČR jako nástupnický stát ČSFR od 1. 1. 1993) [1] a Německo s Českou republikou jsou zároveň vázány evropským nařízením 1013/2006. Podle obou těchto předpisů je zakázáno vyvážet do třetích zemí nebezpečné odpady a odpady znečištěné škodlivinami.

Pokud by byly předmětem vývozu neznečištěné plastové odpady určené k využití, pak by nepodléhaly souhlasu úřadů a mohly by být vyvezeny do Brazílie v režimu tzv. zeleného seznamu. Pokud brazilské úřady zjistily, že byly dovezeny odpady obsahující škodliviny, jedná se zřejmě o nedovolenou přepravu odpadů. Basilejská úmluva stanoví, jak postupovat, dojde-li k nezákonné přepravě odpadů.

Z minulých let máme zkušenost ze tří případů nedovoleného vývozu odpadů z ČR do třetích zemí. Ve všech těchto případech byl nelegální vývoz zjištěn nizozemskými kontrolními orgány již při pokusu opustit Evropu přes přístav Rotterdam a čeští odesílatelé následně dobrovolně zajistili vrácení odpadů do ČR nebo jejich alternativní zpracování v jiné zemi.

Poslední případ nelegálního dovozu odpadu z Rakouska do České republiky se právě řeší oslovením rakouského ministerstva, které by mělo s dovozcem dojednat návrat odpadu zpět na jeho náklady. [2]


Poznámky :
[1]
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Basilej 1989
Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování představuje nejvýznamnější globální mezinárodně právní dokument upravující pohyb nebezpečných odpadů přes státní hranice za účelem jejich zneškodňování i využívání. Cíli Basilejské úmluvy je snížit pohyby nebezpečných a ostatních odpadů, které jsou předmětem Úmluvy, přes hranice států na minimum v souladu s postupy pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska životního prostředí; zneškodňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji; minimalizovat vznik nebezpečných odpadů co do množství a nebezpečnosti; zajistit přísnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a prevenci nelegální přepravy; zakázat přepravu nebezpečných odpadů do zemí, které nedisponují legislativní, administrativní a technickou kapacitou k jejich řízení a zneškodňování v souladu s environmentálně šetrnými metodami; pomáhat rozvojovým zemím a zemím s transformující se ekonomikou při transpozici systémů environmentálně bezpečného řízení nakládání s odpady, které v těchto zemích jsou vytvářeny.

[2]

Ze Sosnové-Ramše bylo do SRN v průběhu března-května 2008 odvezeno veškeré množství, tj. 1 804 tun plastových odpadů a areál byl německou stranou vyčištěn a předán vlastníkovi pozemku, Pozemkovému fondu ČR. Odvoz odpadů ze Sosnové-Ramše byl Ministerstvem životního prostředí projednán s úřady v pěti německých spolkových zemích: Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Brandenbursku, Sasku a Sasko-Anhaltsku.

Také v ostatních případech masivních nelegálních přeprav odpadů ze SRN z přelomu let 2005/2006 Ministerstvo životního prostředí vždy projednalo jednotlivé kauzy s dotčenými příslušnými orgány německých spolkových zemí, v jejichž jurisdikci působili němečtí odesílatelé odpadů, a po zdlouhavém a obtížném vyjednávání s nimi uzavřelo dohody o zpětném vrácení odpadů.

Libčeves: do SRN bylo odvezeno 2 095 tun plastových a textilních odpadů, český podíl textilních odpadů, uložených na skládku CELIO, a.s., Litvínov, činil pouze 187 tun. Odvoz ukončen 4. 9. 2006.

Lahovičky: do SRN bylo odvezeno veškeré množství, tj. 325 tun odpadů. Odvoz ukončen 13. 2. 2007.

Studánka u Aše: do SRN bylo odvezeno veškeré množství, tj. 81 tun odpadů. Odvoz ukončen 24. 4. 2007.

Milovice: do SRN bylo odvezeno veškeré množství, tj. 1 225 tun odpadů. Odvoz ukončen 5. 12. 2007.

Jarmila Krebsová
tiskové odd. MŽP - odbor vnějších vztahů

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí