Úterý, 6. prosince 2022

Po žárovkách umírají už i trubicové zářivky

Philips, jeden z největších výrobců osvětlovacích těles na světě, oznámila ukončení výroby trubicových zářivek. Naštěstí už existují i alternativy na bázi LED. Vývoj se však nezastavuje.

6. září 2010
Po žárovkách umírají už i trubicové zářivky

Zářivka, správně zářivková trubice, dodnes platí za jedno ze základních osvětlovacích těles ve světelné reklamě. Používá se na prosvětlení obřích reklamních panelů, kde by jiný zdroj světla byl ne-efektivní, ale třeba i ve venkovní reklamě na prosvícení citylightů a dalších reklamních ploch.

Výhody zářivek jsou jasné. Relativně nízká cena a dlouhá životnost, nesporným kladem je také relativně nízká spotřeba energie, kdy nejvíce "sežere" zářivka při startu. To může být problém v kancelářích nebo domácnostech, v reklamě se obvykle zářivka startuje jednou denně, a pak svítí celou noc několik hodin.

Výrobci končí podporu

Kvůli regulacím ze strany orgánů EU pomalu, ale jistě zvoní zářivkám hrana. Dva největší výrobci, kteří operují na českém trhu, Osram a Philips, už klasické zářivky vyřadili z nabídky. "Osram už klasické zářivky nenabízí, trubice Basic již nejsou v nabídce. Nadále nabízíme kvalitní zářivkové trubice Lumilux," upozorňuje Elen Benešová z marketingu Osramu. A proč k tomu vlastně došlo? "Existují kvalitnější alternativy, energeticky úspornější, s lepším podáním barev, nižším obsahem rtuti a delší životností," říká Benešová.

Alternativy k zářivkám

Všechno nasvědčuje tomu, že jsme se na poli světelných zdrojů ocitli v revoluční době, kterou má na svědomí drobný polovodič. LED bez nadsázky přepisuje "světelnou mapu" našeho světa a má ambice stát se jedním z nejhojněji používaných elementů v osvětlení. Není tedy divu, že se na trhu vedle LED "žárovek", spotových světel, reflektorů, pouličního osvětlení atd. objevily také LED trubice jako alternativa k fluorescenčním lineárním zářivkám. Jak vypadá jejich srovnání ?

Úspory!

Jedním z klíčových argumentů pro nasazení LED trubic je úspora elektrické energie. K její přeměně na světlo dochází u LED s významně vyšší efektivitou, než je tomu u lineárních zářivek. Pro dosažení porovnatelného světelného toku se zářivkou jí potřebuje LED trubice pouhých 30-50 %. LED mají až 5násobně delší životnost, což se projeví nejen v přímých úsporách nákladů na zdroje samotné, ale současně ve snížených investicích do servisních prací. V celé řadě aplikací může cena servisního zásahu souvisejícího s výměnou nefunkční zářivky mnohonásobně převyšovat její hodnotu. Dobrým příkladem jsou místa, jejichž dostupnost je možná pouze za použití drahé techniky, jako jsou několik desítek metrů vysoké reklamní pylony u benzinových pump.

Lepší využití elektrické energie u LED je vlastně totéž co malé energetické ztráty. Ty se z většiny projevují nežádoucím teplem. Zatímco lineární zářivka se zahřeje na pracovní teplotu okolo 65 °C , u LED je to pouhých 30 °C. Jestliže je v uzavřeném mrazicím boxu nahrazena zářivka LED trubicí, je úspora energie pro chlazení rovna rozdílu jejich příkonů. Standardní lineární zářivka typu T8 v délce 1,5 m má příkon 58 W (jestliže je připojena přes tlumivku, je celková spotřeba ještě o 6 W vyšší). Odpovídající LED trubice 22 W (typ Argonic SMD1500-I-40). Rozdíl 36 W (42 W), vynásobený počtem trubic a to celé navíc ještě krát dva (jedna úspora vzniká prostým rozdílem příkonů zářivka - LED a druhá díky menšímu vývinu tepla na chlazení) je hodnota, která přesvědčí i velkého skeptika. Nasazení LED v chlazení pro osvětlení nahrává ještě jedna okolnost. Tou je stabilní světelný výkon podávaný v rozsahu teplot od -35 do +45 °C. Pro zářivku je ideálních 21 °C a odchylky od tohoto optima mají za následek sníženou intenzitu vydávaného světla a pak kratší životnost.

S vysokou teplotou světelných zdrojů je ale potřeba se vypořádat třeba i v retailu, kde je nasvětlování zboží jedním z nejčastějších způsobů, jak k němu připoutat pozornost zákazníka. Parfémy, kosmetika nebo potraviny umístěné na policích prosvětlených zářivkami, podléhají v důsledku působení tepla rychlé zkáze. Zboží a dekorace, umístěné v uzavřených, konvenčně osvětlených vitrínách, často už po krátké době nesou viditelné známky degenerace.

Šetrné člověku i životnímu prostředí

U světla vydávaného fluorescenční zářivkou se projevuje tzv. stroboskopický efekt. Jde o blikání, způsobené nestabilitou doutnavého výboje v závislosti na kmitočtu síťového napájení. Nejvíce patrné je u zářivek zapojených v obvodu s tlumivkou a startérem a u nás má hodnotu dvojnásobku frekvence střídavého napětí v elektrické síti (100 Hz). Blikání je pro člověka považováno za jeden z únavových faktorů. LED trubice vydávají stabilní, homogenní světlo a jejich použití je vhodné tam, kde dochází k častému vypínání a zapínání. U zářivek dochází v takovémto režimu k rychlému poklesu životnosti.

Vysloužilé fluorescenční zářivky jsou kvalifikovány jako nebezpečný odpad. Hlavní podíl na tom má rtuť, jejíž páry (společně s argonem) tvoří náplň skleněné trubice zářivky. V běžné zářivce jí může být až 5 mg, v některých speciálních typech ale i dvojnásobek. Kvalitní LED trubice vyhovují směrnici RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances), která zakazuje používat kromě rtuti ještě dalších 5 nebezpečných látek ve výrobě elektrických a elektronických zařízení. Není tedy nebezpečným odpadem. LED trubice by měly být opatřeny ještě dalšími značkami osvědčujícími jejich kvalitu a bezproblémovou použitelnost. Jsou to především: EMC (= ElectroMagnetic Compatibility) a CE. U CE pozor, tu si "uděluje" výrobce nebo obchodník sám sobě, a proto ji nezaměňujte s certifikátem zkušebny! Znamená pouze prohlášení, že příslušný výrobek vyhovuje všem nárokům kladeným na něj závaznými předpisy na bezpečnost, hygienu, životní prostředí atp. Nezřídka bývají tato prohlášení ničím nepodložená. Jednoznačně nejlepším vysvědčením pro jakýkoli výrobek je nezávislý posudek renomované zkušebny (například i u nás dobře známý německý TÜV), stvrzený příslušným certifikátem. To platí taktéž i pro LED trubice.

LED trubice = fluorescenční zářivka?

LED trubice má proti lineární fluorescenční zářivce četné výhody a nabízí uživatelům nová a lepší řešení. Ve všech aplikacích ji však zatím nahradit nedokáže. Příčinou je rozdíl ve způsobu, jakým z ní vystupuje světlo. U zářivky je to do všech směrů (360° ve smyslu podélné osy), LED trubice je osazena čipy pouze jednostranně a navíc je světlo vyzařováno pod úhlem 70° (starší lampový typ označovaný také jako LED), resp. 120° (čipy typu SMD). To v praxi znamená, že například u stropu zavěšená LED trubice svítí pouze směrem dolů a prostor nad ní zůstává tmavý. Ze stejného důvodu nelze LED trubici použít v takových svítidlech, která pracují s odraženým světlem.

Další překážku by mohla tvořit vyšší cena LED trubice. Rozumné návratnosti investice do nich se dosahuje tam, kde je doba denního svícení delší než 12 hod. Jestliže kupříkladu LED trubice nasadíme v osvětlení podzemních garáží s non-stop provozem, "zaplatí" se za dobu kratší, než jsou dva roky. Díky tomu všemu se zdá, že konec klasických zářivek vůbec nemusí signmakery trápit. Už dnes je nabídka alternativ dostatečně široká.

Legislativa

Zástupci členských států se v minulosti na tzv. Regulačním výboru pro ekodesign pozitivně vyjádřili k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, a to s ohledem na ekodesign fluorescenčních zářivek bez integrovaného předřadníku. Komise Evropských společenství následně dne 18. 3. 2009 přijala nařízení Komise (ES) č. 245/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysokotlakých výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se ruší směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES. Důsledkem přijaté legislativy dochází ke stahování neefektivních lineárních zářivek skupiny TL-D Standard.Zdroj: Philips

Fakta

Co je zářivka?

Zářivka je nízkotlaká výbojka, která se používá jako zdroj světla. Tvoří ji zářivkové těleso, jehož základem je nejčastěji dlouhá skleněná trubice se žhavicími elektrodami, naplněná rtuťovými parami a argonem. V nich nastává doutnavý výboj, který ale září v neviditelné ultrafialové oblasti. Toto záření dopadá na stěny trubice, které jsou obvykle pokryty luminoforem. Tato látka absorbuje ultrafialové záření a sama září ve viditelné oblasti. Zářivka tak svítí.

Hlavní část zářivky se skládá ze zářivkové trubice, v níž jsou páry rtuti a argon, a na obou koncích se nacházejí patice s kovovými elektrodami. Ty jsou pokryty vrstvou oxidů barya, stroncia a vápníku, které při teplotě asi 700 °C dobře emitují elektrony.

Trubice je plněna argonem pod tlakem asi 400 Pa. Parciální tlak par rtuti je asi 0,6 Pa. Směs těchto plynů vykazuje Penningův jev - výboj v této směsi nastane při nižším napětí než v obou plynech samostatně. Pro udržení výboje v zářivce dlouhé 120 cm tak stačí napětí 100-120 V.Zdroj: Wikipedia


Rozhovor

Philips už zářivky nenabízí

Společnost Philips už standardní zářivky ze své nabídky vyřadila. Na důvody jsme se ptali Věry Kočišové, trend marketing manažerky české pobočky nizozemského gigantu.

Nabízí ještě Philips standardní lineární zářivky?

Ne. Od 13. dubna 2010 je již Philips nesmí v rámci EU uvádět na trh.

Plánujete jejich další vývoj nebo úplný konec v nabídce?

Ne, jedná se o úplný konec těchto produktů v nabídce.

Proč jsou vlastně tato osvětlovací tělesa na konci své "kariéry"?

Jedná se hlavně o nedostačují kvalitu světla (podání barev nesplňuje hygienické normy stanovující požadavky pro osvětlení vnitřních pracovních prostor z hlediska zrakové pohody a výkonu). Podle odborníků má špatné osvětlení výrazný negativní dopad na zdraví a kondici lidí. Může vyvolávat snížení výkonnosti, bolesti hlavy či zhoršení zraku. Dále mají vysoký obsah rtuti, mají kratší životnost a jsou energeticky neefektivní.

Existují už alternativy? Jaké?

Alternativy k zastaralému zářivkovému osvětlení jsou dnes již běžně k dispozici. Díky nim je možno okamžitě dosáhnout lepší kvality světla. V současné době již existuje několik možností přechodu na kvalitnější a energeticky efektivnější fluorescenční zdroje. Například Philips Master TL-D lineární zářivky nabízejí velmi dobrý index podání barev a o 10 % více světla při stejném příkonu. Philips Master TL-D Eco lineární zářivky nabízí nejen lepší kvalitu světla, ale také okamžité úspory ve výši až 10 % spotřeby elektrické energie.

Jaké jsou hlavní výhody těchto alternativ?

Kromě ekonomických a environmentálních přínosů nabízí moderní osvětlovací technologie mnohem kvalitnější světlo a tím i pozitivní dopad na duševní pohodu lidí. Je prokázáno, že lidé se lépe cítí při osvětlení s vyšším indexem podání barev. S využitím nových technologií a produktů tak můžeme dosáhnout přirozeného prostředí i v interiérech.

AUTOR: Václav Loubek

AUTOR: Jan Oboda

ZDROJ: SIGN

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů