zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Emisí z průmyslu ubylo, domácnosti ale začaly opět topit uhlím

03.11.2010
Ovzduší
Emisí z průmyslu ubylo, domácnosti ale začaly opět topit uhlím

Díky hospodářské krizi loni stejně jako v roce 2008 poklesl tlak průmyslu a energetiky na životní prostředí, ubylo emisí z těchto zdrojů. Snaha o úspory v domácnostech ale vedla řadu rodin k používání levnějších paliv, což znamená, že kvalita ovzduší se v obývaných lokalitách výrazně nezlepšila. Meziroční nárůst počtu domácností používajících k vytápění tuhá paliva a rostoucí prodej briket, černého uhlí a koksu pro domácnosti, je jedním z nepříznivých zjištění Zprávy o stavu životního prostředí v České republice za rok 2009, kterou ve středu projedná vláda.

"Dle spotřeby pohonných hmot lze předpokládat, že výdaje domácností na individuální dopravu neklesají a vliv sektoru dopravy na životní prostředí se v roce 2009 nezmenšil," uvádí souhrn zprávy, který má ČTK k dispozici, s tím, že kvalita ovzduší se tak v Česku nezlepšuje.

Mezi oblasti se zhoršeným ovzduším tak stále patří průmyslově zatížené regiony, oblasti s intenzivní silniční dopravou a malá sídla, kde emise pocházejí především z vytápění domácností. Jedná se zejména o části Moravskoslezského a Ústeckého kraje a Prahu.

Špinavé ovzduší v nejzatíženějších lokalitách má zásadní vliv na zdraví, děti čím dál častěji trpí astmatem, u chronických pacientů a starších lidí vzrůstá riziko předčasného úmrtí.

Nadlimitním koncentracím jemného prachu bylo v roce 2009 vystaveno 18 procent obyvatel, koncentracím přesahujícím cílový imisní limit pro benzo(a)pyren bylo vystaveno zhruba 36 procent obyvatel a pro přízemní ozon necelá čtvrtina obyvatel. V dopravou zatížených oblastech jsou také opakovaně překračovány imisní limity pro dusík.

Za kritickou je podle zprávy možné označit kvalitu ovzduší Moravskoslezského kraje. Nejvyšší roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu byla naměřena, stejně jako v předchozích letech, v Ostravě-Bartovicích, a to 9,2 nanogramu na metr krychlový. Hodnota cílového imisního limitu zde byla překročena více než devětkrát. V Ostravě opakovaně překračuje imisní limit i benzen a nadměrné je v tamním vzduchu je i množství arsenu.

"V důsledku znečištění ovzduší jemným prachem došlo v roce 2009 k předčasným úmrtím zejména starších a chronicky nemocných lidí a následně pak k navýšení celkové úmrtnosti o dvě procenta, podobně jako v minulých letech. Výskyt lékařem diagnostikovaných alergických onemocnění u dětí v průběhu deseti let má stoupající trend," konstatuje zpráva.

Vliv spotřeby domácností na životní prostředí ukazuje i poměr spotřeby energií v jednotlivých sektorech. Největší spotřebu stále vykazuje oblast průmysl - 39,8 procenta, podíl dopravy činí 24,6 procenta a domácností 22,1 procenta.

Průmyslová produkce Česka v roce 2009 v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí meziročně klesla o 13,6 procenta. Energetická náročnost hospodářství v roce 2009 meziročně poklesla o 1,8 procenta.

Výroba elektrické energie se posunula směrem k environmentálně příznivým zdrojům, poklesla produkce elektřiny v parních elektrárnách a zvýšila se výroba elektřiny v jaderných elektrárnách a z obnovitelných zdrojů. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny meziročně vzrostl z 5,17 procenta v roce 2008 na 6,79 procenta v roce 2009.

Nákladní doprava loni výrazně meziročně poklesla na železnici i silnicích. V osobní a nákladní dopravě se nicméně dále zmenšila role železnice. V roce 2009 zajistila pouze 5,6 procenta celkových přepravních výkonů osobní dopravy. Výjimku tvoří městská a příměstská doprava, kde význam železnice zřetelně stoupá.
Spotřeba paliv v dopravě loni po stagnaci v roce 2008 meziročně stoupla, výrazněji u spotřeby nafty (o 1,9 procenta) než u spotřeby benzinu (o 0,9 procenta).
Soňa Remešová

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí