Středa, 24. července 2024

FSC ČR vyučuje o šetrném lesním hospodaření na školách v celé ČR

Občanské sdružení FSC ČR (Forest Stewardship Council Česká republika) vytvořilo pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií ojedinělý výukový program "Les nebo paseka?". Program je zaměřený na přírodě blízké a šetrné lesní hospodaření a probíhá jak v FSC certifikovaných lesích, tak v interiéru školy. Doposud byl program realizován v Jihomoravském kraji v FSC certifikovaných lesích Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy univerzity, nyní však, protože byl o program zájem ze škol i v jiných krajích, se jej FSC ČR rozhodlo rozšířit na celou Českou republiku. K výukovému programu vychází tištěný výukový manuál pro pedagogy "FSC - dobré pro les, dobré pro lidi" a vzdělávací CD-ROM s elektronickou verzí výukového manuálu a doplňkovými vzdělávacími materiály včetně kvízů a galerie fotografií s lesnickou tematikou.

FSC ČR vyučuje o šetrném lesním hospodaření na školách v celé ČR

Občanské sdružení FSC ČR se dlouhodobě zabývá propagací a podporou přírodě blízkého a šetrného lesního hospodaření zejména mezi odbornou lesnickou veřejností, stejně jako propagací odpovědné spotřeby a FSC výrobků mezi spotřebiteli. Velmi důležitou součástí podpory odpovědného lesního hospodaření a ochrany ohrožených lesních ekosystémů v budoucnu je i koncepční práce s mládeží. FSC ČR proto vyučuje ve školách i v lese tématem ojedinělý vzdělávací program environmentální výchovy. V něm jsou představeny rozdíly mezi klasickým pasečným a přírodě blízkým lesním hospodařením, které žákům poskytují orientaci v problému. Žáci a studenti jsou aktivně zapojeni do hodnocení a posuzování globálních problémů lesních ekosystémů, udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Metodika vzdělávacího programu FSC ČR s názvem "Les nebo paseka?" klade důraz především na metody zážitkové pedagogiky a objevování funkcí lesa všemi smysly za pomoci zkušených lesníků a odborného pedagogického vedení.

Výukový program má nyní dva moduly, které lze vyučovat jak v interiéru školy, tak v lese, zpravidla certifikovaném FSC. Výukový program je možné koncepčně zařadit a doplnit dalšími metodami z výukového manuálu i v rámci školy v přírodě.

Program byl rovněž uveden na VII. veletrhu výukových programů v Medlově, kde se realizace zúčastnilo 26 vyučujících a pracovníků různých NNO či školských zařízení, kteří poskytli cennou zpětnou vazbu k programu. Na základě jejich připomínek a doporučení se program dotvořil.

"Zatím jsme výuku realizovali pouze v oblasti Jihomoravského kraje. Často jsme se však setkávali s dotazy škol z jiných krajů, zda by bylo možné program uvést i u nich. Proto jsme se rozhodli rozšířit program na celou Českou republiku do dalších certifikovaných i necertifikovaných lesů," doplnilTomáš Duda, ředitel FSC ČR. Vedoucí pedagogického programu FSC ČR Kateřina Žaludková upřesňuje: "Největší zájem máme určitě o terénní část výukového programu, na které se podílí lesník. Žáci totiž mají možnost bezprostředního kontaktu a otevřené komunikace s lesním pracovníkem. Vyučující zase často oceňují jeho přínos ve výuce a praktické ukázky v lese, který lesník dobře zná. Zároveň je schopen nenásilnou formou představit žákům přírodě blízké hospodaření a šetrný přístup k lesům."

K výukovému programu FSC ČR vydalo rovněž výukový manuál pro učitele a lesní pedagogy "FSC - Pro les, dobré pro lidi", který si klade za cíl přiblížit žákům šetrné, přírodě blízké hospodaření s lesem se zvláštním zaměřením na systém certifikace Forest Stewardship Council (FSC). Výukový manuál si rovněž klade za cíl zvýšit informovanost o zodpovědném zacházení s lesními zdroji především u mládeže, a to pomocí zprostředkování vědomostí, zkušeností a řešení praktických problémů.

"Program i výukový manuál vycházejí z dlouholetých zkušeností FSC s šetrným hospodařením nejen v České republice, ale na celém světě. Vzdělávací materiály byly přizpůsobeny potřebám žáků na základě připomínek pedagogů z celé České republiky. Chtěli jsme, aby materiály byly snadno přístupné, nabízely různé varianty výuky a poskytovaly ucelený přehled o ochraně mizejících světových lesů. Také bylo naší snahou nabídnout inovativní pohled na řešení sociálních, ekonomických i ekologických problémů spojených s hospodařením v lese a to co možná nejzábavnější a poutavou formou. Dosud totiž takový komplexní materiál v České republice chyběl," říká Kateřina Žaludková, vedoucí pedagogického programu FSC ČR, o. s. Manuál lze využít v hodinách biologie, ekologické výchovy, zeměpisu, občanské výchovy apod. Obsah osnov je rozdělen na dvě části: teoretická část "FSC ve vyučování" a praktická část "FSC v lese". Výukové materiály jsou koncipovány pro druhý stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Manuál je také dostupný v elektronické formě na stránkách Výukového programu FSC ČR: www.czechfsc.cz .

Účastníci výukového programu dostávají zdarma tento tištěný výukový manuál, pracovní list a doprovodný CD-ROM, který obsahuje elektronickou verzi výukového manuálu, fotogalerii s praktickými ukázkami lesního hospodaření, informační materiály FSC ČR a různé hry a kvízy. Ty mají žákům přiblížit les jako multifunkční ekosystém, nezbytný pro naši planetu.

Více informací k výukovému programu a výukovým pomůckám naleznete na adrese: www.czechfsc.cz

Výukový program, manuál pro pedagogy i vzdělávací DVD o přírodě blízkém a šetrném hospodaření s lesem jsou součástí projektu FSC ČR "Les nebo paseka? Otázka pro lesníky a širší veřejnost. Aktivity projektu byly realizovány za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancovány Jihomoravským krajem.

Kontakt:
Mgr. Martin Koubek, PR, FSC ČR, o. s., e- mail: martin.koubek@czechfsc.cz

Mgr. Kateřina Žaludková, výukový program FSC ČR, e-mail: zaludkova@czechfsc.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů