Neděle, 14. července 2024

Kuba - to je nikl.

Kuba - to je nikl.

Průmysl niklu

Na Kubě se nachází třetí největší zásoby niklu na světě. Kuba je na šestém místě na světě v těžbě niklu s podílem 5% na světové produkci. Ročně se ho vytěží přes 70 tisíc tun. Zásoby niklu by Kubě podle odhadů mohly při současném tempu těžby stačit na dalších padesát let. Na Kubě se nachází 34 % světových zásob niklu. Těžba niklu zůstává pro Kubu zásadní. V roce 2011 byla cena niklu stabilní

Na těžbě niklu se s kubánskou společností Cubaníquel podílí kanadský Sherritt International. V posledních letech se do těžby niklu začala výrazněji zapojovat i Čína. Samotná těžba zaznamenala v roce 2010 mírný nárůst. Řízení nikolových dolů na východě Kuby bylo součástí rozsáhlého protikorupčního vyšetřování, které mělo za výsledek zatčení vedoucích pracovníků státního závodu a výměny postu ministra základního průmyslu.

Rok Produkce (t)
1989 46.591
1995 42.695
1999 66.504
2000 71.400
2003 72.000
2004 75.900
2005 75.900
2006 72.000
2007 76.000
2008 70.400
2009 70.010
2010 70.000
2011 70.200 (odhad)

Ropný průmysl

Kubánská vláda v roce 2011 dohodla exploraci nových ropných nalezišť v Mexickém zálivu. Za pomocí španělské firmy Repsol a za použití čínské technologie byla zahájena explorace v ekonomické zóně Kuby. Kubánská vláda odhaduje rezervy země na 20 miliard barelů (americké studie uvádějí 5 až 10). Dále provádějí průzkumy v Mexickém zálivu ( kanadský Sherritt, norský Norsk Hydro, indický Oil and Natural Gas Corp. a malajský Petronas).

Kuba odebírá 92 tisíc barelů subvencované venezuelské ropy denně.

Na závěr roku 2011 dosahovala produkce ropy a plynu 47 % kubánské spotřeby.

Energetika Kuby

roce 2010 produkce elektrické energie stoupla o 1,8 % . Kapacita kubánských energetických zdrojů se pohybuje kolem 3900 MW, z toho 3300 MW (85%) tepelné, nicméně pouze 2000 MW je skutečně použitelných. Vytváří se tak energetický deficit 40%, který bývá vysvětlován nedostatečnou údržbou a chybějícími investicemi či používáním nekvalitní kubánské ropy na spalování. Vedle 17 elektráren sovětského či českého původu, zastaralých a s malou kapacitou, existují 3 novější - Antonio Guiteras v Matanzas (FR, Alstom) s kapacitou 330 MW, Carlos Manuel de Cespedes ve Cienfuegos (JAP, Hitachi) s kapacitou 550 MW a Energas ve Varaderu (CU-CAN, Sherit, Cupet, Union electrica) s kapacitou 180 MW. Spotřeba se pohybuje kolem 15 600 GW.H, z toho 41% tvoří běžná spotřeba, 29% průmysl, 28% obchod, 2% zemědělství.

V roce 2006 byla oficiálně vyhlášena energetické revoluce. Cílem energetické revoluce je dospět k energetické nezávislosti a uspokojit veškerou potřebu elektrické energie. Mělo být zapojeno na 4500 dieselagregátů s celkovou kapacitou dalších 3 700 MW, zároveň byly obyvatelstvu povinně vyměněny zastaralelé elektrické domácí spotřebiče za moderní, převážně čínské výroby (29 milionů domácích elektrospotřebičů do 110 tisíc rodin). První kroky revoluce byly provázeny ostudou, kdy několik hodin po oficiálním spuštění první skupiny generátorů došlo na mnoha místech Havany k výbuchům pouličních transformátorů místy spojených s požáry dřevěných sloupů, na kterých jsou tyto umístěny, a podstatná část Havany se téměř na 2 dny ponořila do tmy. "Energetická revoluce" se přesto nezastavila a postupně byly zapojeny další stovky dieselagregátů. K dalším katastrofám již nedošlo. Nepodařilo se však ani splnit slib, že Kuba bude bez výpadků dodávky elektrické energie. V roce 2009 se pokračovalo v opravách distribučních sítí. Náklady na tento program se pohybují kolem 2 mld. USD a jeho úspěšné dokončení by mělo ročně přinášet podle oficiálních zdrojů úspory 1 mld. USD.

Od 1. 6. 2009 začala platit opatření na úsporu spotřeby elektrické energie. Od začátku roku 2009 se utratilo o 90 mil. USD víc, než stanovil plán. Státní sektor, který spotřebovává více než 50 %, bude muset spotřebu omezit o 12 %. Od června 2009 se tak výrazně zvýšila četnost výpadků elektrického proudu.

Energas (smíšený podnik kubánského Cupet, kanadského Sherritt a Unión Eléctrica) provozující dvě elektrárny u Havany a v provincii Matanzas s celkovou kapacitou 376 MW oznámil otevření další elektrárny v provincii Cienfuegos (150 MW).

ZDROJ:Businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů