Neděle, 14. července 2024

Prodloužení příjmu žádostí pro XL. výzvu OPŽP

Prodloužení příjmu žádostí pro XL. výzvu OPŽP

Z rozhodnutí Řídicího orgánu OPŽP - Ministerstva životního prostředí se prodlužuje příjem žádostí v rámci XL. výzvy OPŽP.
Nový termín ukončení příjmu žádostí do XL. výzvy, zaměřené na prioritní osu 4, je stanoven na 20. září 2012.

Prodloužením příjmu žádostí žadatelé získají více času zejména na zpracování podkladů pro vydání Závazného stanoviska Odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP, jelikož platí podmínka výzvy, že podklady pro vydání Závazného stanoviska (především projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději měsíc před ukončením příjmu žádostí.

Dále bylo do textu výzvy doplněno vysvětlení k zařazení biologicky rozložitelného komunálního odpadu do katalogových čísel druhů odpadu 20 02 01 a 20 01 08, a to dle převažujícího charakteru vzniku odpadu.

Poslední zpřesnění se týká podání vysvětlení k možnému zamítnutí projektu v opatření Sběrné dvory, překladiště, zařízení na třídění odpadů dle ekologického kritéria č. 3 - Nakládání s odpady (druh odpadu). Na tomto kritériu mohou být zamítnuty výhradně projekty sběrných dvorů, které budou předpokládat nakládání pouze s OO (ostatní odpad) - tj. nebudou počítat s nakládáním s nebezpečnými odpady.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů