Neděle, 14. července 2024

České aktivity v Srbsku: Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

České aktivity v Srbsku: Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

V rámci zahraničních aktivit se mnohé české firmy podílejí na projektech v oblasti ekologie v Srbsku. Zde je jeden z nich:

Název projektu: Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo

Identifikační číslo: CzDA-RS-2010-4-14050

Sektor: zásobování vodou a sanitace

Místo realizace: Valjevo, Srbsko

Doba realizace: 2010 - 2012

Realizátor: Sdružení pro rozvoj odpadového hospodářství (VHS Brno, a.s., MEVOS, spol. s.r.o.)

Celkový rozpočet: 13.848.502,- Kč

Rozpočet 2011: 3.749.126,- Kč

Cílem projektu je zlepšit systém nakládání s komunálním odpadem v regionu Kolubara prostřednictvím pilotního projektu výstavby překládací stanice se sběrným dvorem. Projekt podpoří snahu srbské vlády zavést v souladu s Národní strategií odpadového hospodářství Regionální systémy odpadového hospodářství, v jejichž rámci mají být vybudovány regionální zabezpečené skládky odpadů, recyklační centra, předkládací stanice a další potřebná zařízení, splňující přísné mezinárodní standardy. Celkem se předpokládá vybudování 26 regionálních skládek pro 160 municipalit a 44 překládacích stanic. Vytvořené regionální plány odpadového hospodářství zajistí decentralizaci a rozvoj místních, unikátních systémů odpadového hospodářství přizpůsobených podmínkám jednotlivých regionů.

V rámci české ZRS se buduje překládací stanice ve městě Valjevo, kde bude sloužit ke shromažďování a překládání komunálního a dalšího odpadu z města a přilehlé oblasti před jeho odvozem ke zneškodnění či recyklaci. Tuhý komunální odpad zde bude překládán ze svozových vozidel do speciálních velkoobjemových kontejnerů, které následně přepraví odpady na místní skládku. V separační části překládací stanice budou umístěny jiné speciální kontejnery a sběrné nádoby, určené ke sběru a k dalšímu využití separovaných druhů odpadu. Projektové aktivity budou zaměřeny na vypracování pilotního technického projektu pro překládací stanici, podle kterého budou následně provedeny technické a stavební práce a vybavení stanice tak, aby se zajistila její plná funkčnost a v maximální míře se zefektivnil sběr, přeprava, využití druhotných surovin a likvidace komunálního odpadu. Z projektu bude benefitovat cca 60 tis. obyvatel města Valjeva a cca 20 tis. obyvatel spádové oblasti.

Jako bránu do Srbska i dalších zemí bývalé Jugoslávie můžete využít veletrh Ecofair v Bělěhradě na podzim t.r. Více informací na:http://www.integrapraha.cz/nabizime/vystavy-veletrhy/pipravovane-vystavy/110-ecofair-2012

ZDROJ:

http://www.czda.cz/cra/projekty/srbsko/rozvoj-odpadoveho-hospodarstvi-v-oblasti-mesta-valjevo.htm, www.integrapraha.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů