Pondělí, 22. července 2024

Brněnský GEOtest v Bosně a Hercegovině

Brněnský GEOtest v Bosně a Hercegovině

Název projektu: Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj

Identifikační číslo: CzDA-BA-2011-11-14050

Sektor: zásobování vodou a sanitace

Místo realizace: municipality Doboj a Maglaj

Doba realizace:
2011 - 2013

Realizátor: GEOtest, a.s.

Celkový rozpočet: 18 000 000,- Kč

Rozpočet 2011: 6 000 000,- Kč

Předpokládaný projekt se zaměřuje na systém řízení odvozu odpadu. Jeho realizace by podstatným způsobem zlepšila kvalitu života cca 100 000 obyvatel obou obcí. Odpadové hospodářství patří mezi prioritní oblast rozvoje BaH na státní i entitní úrovni, což se odráží i ve skutečnosti, že figuruje mezi prioritami programů EU.

Hlavním cílem projektu je zlepšit odpadové hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj. Tyto dvě municipality usilují o zapojení do programu Světové banky "Sanitary Regional Landfill" (SRL). Dalším cílem projektu je tedy vybrat vhodné místo pro tento program.

V roce 2011 proběhla první etapa realizace projektu, jejíž hlavní náplní byla technologická dodávka zařízení nezbytného pro úspěšný rozvoj odpadového hospodářství v dotčených regionech. V prvním roce realizace byl nastaven systém řízení a managementu projektu, který se osvědčil a proto bude aplikován i v nadcházejících letech.

V roce 2012 se pak projekt zaměří na vypracování studie potřebné k žádosti o půjčku u Světové banky, vytvoření potřebných politik nakládání s odpady a černými skládkami či zlepšení technické vybavenosti obou munic

ZDROJ: Česká rozvojová agentura

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů