Neděle, 14. července 2024

Vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o zranitelných oblastech a akčním programu

Vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o zranitelných oblastech a akčním programu

Zranitelné oblasti podléhají v souladu s vodním zákonem (§ 33 odst. 2) a evropskou legislativou (tzv. nitrátovou směrnicí) přezkoumání každé 4 roky.

Nové nařízením vlády č. 262/2012 Sb. účinné od 1.8.2012 provádí v pořadí již druhou revizi těchto oblastí[1].

V návaznosti na revizi došlo k rozšíření plochy zranitelných oblastí oproti dřívější právní úpravě (nařízení vlády č. 103/2003 Sb.). Toto rozšíření se dotkne 630 zemědělských subjektů. Celkem bylo v rámci revize vymezeno 234 nových zranitelných oblastí (234 katastrálních území). Zrušeny byly 4 zranitelné oblasti (4 katastrální území), a to Buková u Nových Hradů, Byňov, Těšínov a Údolí u Nových Hradů. Na mnoha monitorovaných místech v zranitelných oblastech dochází k pozitivnímu vývoji v kvalitě vod, tj. snižování koncentrací dusičnanů, výsledné koncentrace však prozatím neumožňují zranitelnou oblast zrušit.

Tabulka vymezení zranitelných oblastí

Vymezení (2003)

1. revize vymezení (2007)

2. revize vymezení (2011)

Podíl plochy zranitelných oblastí v ploše ČR (v %)

36,7

39,9

41,6

Podíl zemědělské půdy ve zranitelných oblastech k celkové ploše zemědělské půdy v ČR (v %)

42,5

47,7

49,0

Podíl plochy zemědělské půdy z celkové plochy zranitelných oblastí (v %)

71,0

69,3

68,4

Podíl plochy orné půdy z celkové plochy zranitelných oblastí (v %)

57,0

58,0

54,9

Nové vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády 262/2012 Sb. s účinností od 1.8.2012

Seznam zranitelných oblastí uvádí příloha č. 1 nařízení vlády. Příloha je rozdělena na dvě části, A a B. V části A je uveden aktuální seznam všech zranitelných oblastí podle katastrálních území. Část B obsahuje oblasti zařazené do seznamu nově, k 1.8.2012.

Část B je v příloze uvedena z důvodu provázanosti s přechodným ustanovením (§ 13) upravujícím ve vztahu k nově zařazeným zranitelným oblastem odklad přísnějších požadavků na skladovací kapacity pro statková hnojiva (§ 9 odst. 2 a 4 nařízení vlády) až na rok 2016. Do tohoto data platí pro zemědělce hospodařící v těchto oblastech pouze obecná úprava daná vyhláškou č. 274/1998 Sb. a požadavky uvedené v § 9 odst. 1, resp. tabulce č. 1 přílohy č. 2 nařízení vlády, na kterou ustanovení odkazuje.

Pro zranitelné oblasti v části B neuvedené, platí uvedená úprava pouze do 31.12.2013, následně musí být v těchto oblastech respektovány přísnější požadavky na skladovací kapacity uvedené v § 9 odst. 2 a 4 nařízení vlády.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů