Neděle, 21. července 2024

Energeticky šetrné veřejné osvětlení (ESOLi) - odborné školení a exkurze

V rámci evropského projektu ESOLi, který se zabývá prosazováním šetrného osvětlení, Vás zveme na odborné školení a exkurzi na místě.

Energeticky šetrné veřejné osvětlení (ESOLi) - odborné školení a exkurze

Školení i exkurze jsou zdarma a jsou určeny pro pracovníky technických služeb, projektanty, odborníky, zástupce obcí a měst a ty, kteří se zabývají údržbou a plánováním veřejného osvětlení. Odborné školení bude věnováno aktuálním trendům i ožehavým problémům, se kterými se veřejné osvětlení v současnosti potýká (LED, řídicí soustavy, bludné proudy). Exkurze pak provede odborníky a zájemce nově nainstalovanými LED svítidly na Karlově náměstí v Praze a poskytne zajímavé informace o projektování a nové technologii osvětlování.

Projekt ESOLi nabízí zástupcům měst a obcí rady a možnosti podpory prostřednictvím workshopů a školení. Dále nabízí nejlepší pracovní postupy, srovnávací pomůcky, manuály pro organizaci výběrového řízení nebo případové studie. Projekt rovněž spolupracuje s organizacemi pro standardizaci a regulaci. Konsorcium ESOLi, koordinované Berlínskou energetickou agenturou, je tvořeno 16 organizacemi ze 14 evropských zemí. Jedná se o provozovatele veřejného osvětlení, energetické agentury, samosprávy, zástupce průmyslu a konzultační společnosti. Projektu se účastní organizace z Belgie, Bulharska, České republiky, Irska, Itálie, Lotyšska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Slovinska, Španělska a Švédska. V České republice se projektu účastní organizace s dlouholetými zkušenostmi s veřejným osvětlením a úsporami energie: provozovatel veřejného osvětlení ELTODO a konzultační organizace SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie.

Termíny a místa konání:

Odborné školení
čtvrtek 13. září 2012, Praha, 9:30
ELTODO, zasedací místnost
Novodvorská 1010/14, Praha 4
o možnost parkování či dojezdu MHD
o zastávka Nové dvory (ozn. *) nebo Chýnovská
o bus 197 nebo 198 ze Smíchovského nádr. (metro B), 22 minut
o bus 189 nebo 215 z Kačerova (metro C), 9 minut exkurze a školení na místě

Exkurze
čtvrtek 11. října 2012, Praha, 18:00
Karlovo náměstí, před ČVUT
Karlovo náměstí 293/13, Praha 2
o stanice metro B Karlovo náměstí
o tram 3, 4, 6, 10, 16, 18, 21, 22, 24 zastávka Karlovo náměstí či Moráň
o možnost parkování v ulici Pod Slovany u Emauzů

Přednášející:
Ing. Hynek Bartík, místopředseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlování
Ing. Bohumil Kučera, JEKU, s.r.o.
Ing. Jan Novotný, ELTODO EG, a.s.
Mgr. Ing. Michal Staša, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT Fakulta elektrotechnická

Program odborného školení 13. 9. 2012:
9:30 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 - 10:30 Školicí blok projektu ESOLi, Jan Novotný, Michal Staša
10:05 - 10:35 Řídicí systémy a inteligentní VO, Hynek Bartík
10:35 - 11:05 LED ve veřejném osvětlení, Petr Žák
Pauza na kávu
11:30 - 11:55 LED v Praze, Jan Novotný
11:55 - 12:30 Problematika bludných proudů v osvětlovacích soustavách, Bohumil Kučera
12:30 - 13:15 Výměna zkušeností
Občerstvení

Program školení a exkurze na místě 11. 10. 2012:
17:15 - 17:25 Registrace účastníků
17:30 - 18:45 Komentovaná prohlídka:
o LED svítidla,
o návrh osvětlovacích soustav,
o problematika pasportizace.

Potvrzení:
V případě zájmu o účast Vás prosíme o zaslání jména, emailu, telefonního kontaktu a názvu Vaší firmy či in-stituce na email: michal.stasa@svn.cz. Děkujeme.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů