Pondělí, 22. července 2024

Materiály pro POP: Ve jménu ekologie

Materiály pro POP: Ve jménu ekologie

Současná nabídka materiálů pro výrobu displejů na podporu prodeje je neuvěřitelně bohatá. Přesto výrobci sázejí na klasiku, danou určením konkrétního stojanu.

Využití jednotlivých materiálů se řídí především tím, jestli je stojan dlouhodobý nebo krátkodobý. "Těžištěm našich projektů jsou permanentní popř. semi-permanentní realizace, tudíž jsou v těchto projektech nejčastěji zastoupeny rozličné typy plastů, ocelové či hliníkové konstrukce a v neposlední řadě i dřevěné materiály (skládaná dřeva, lisované aplikace, masiv apod)," říká Martin Vorel, executive director společnosti Dago. "Nicméně pro některé projekty používáme i materiály na bázi papíru (skládačkové, strojní a vlnité lepenky) a pochopitelně se i snažíme kombinovat permanentní i dočasné materiály s důrazem na maximální efektivitu prostředku při zachování funkčnosti a vizuální atraktivity," dodává. Podle zkušeností firmy je míra užití daného typu materiálu většinou určena cílem kampaně a představou klienta. "Pro naplnění očekáváni našich klientů, se snažíme naše realizace obohatit i o alternativní materiály, např. běžně používané v modelářství," přid ává perličku Vorel.

VÝHODY A NEVÝHODY

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých materiálů? Na to je dost složité najít odpověď, protože každý materiál má prostě předem dané vlastnosti, se kterými je třeba pracovat. "Tato otázka je námětem na celý článek, ovšem obecně je možno konstatovat že permanentní materiály bývají finančně náročnější, na druhou stranu však umožňují vyšší míru designové kreativy, myslím tím konkrétně tvarově zajímavé konstrukce, využití čirých, barvených či semi-transparentních plastů pro dosažení zajímavých vizuálních efektů a v neposlední řadě i technologicky náročnější zpracování - např. vakuování, gravírování apod. Do POP médií z permanentních materiálů lze poměrně jednoduše aplikovat trendové technologie, jako jsou světelné a audiovizuální prvky," popisuje Martin Vorel.

Na druhou stranu aplikace na bázi papíru vycházejí podle názoru výkonného ředitele firmy Dago levněji a vzhledem ke stále vyspělejším užívaným technologiím a výrobním postupům mají tyto materiály své opodstatnění na poli POP médií, o čemž se můžeme pravidelně přesvědčovat na oborových soutěžích, kde je možno vidět mnoho zdařilých a neotřelých realizací.

CHYTIT KUPUJÍCÍHO

Mimo tyto hlavní materiály se samozřejmě objevují požadavky klientů na různé jiné, netradiční materiály. "Současnou a jistě nelehkou dobu bychom charakterizovali jako dobu shopper centrickou, z pohledu vývoje a výroby POP médií, tzn. orientovanou na správnou a efektivní komunikaci zaměřenou na kupujícího. Výrobci se v této souvislosti ve svých realizacích snaží aplikovat i netradiční materiály, běžně v naší branži nepoužívané (například různé pěnové materiály, potahové textilie, keramiku apod.). Samozřejmě s technologickým pokrokem a cenovou dostupností nových technologií získávají na popularitě například nízkoenergetické LED, nebo elektroluminiscenční světelné zdroje apod.," myslí si Vorel.

MYSLÍ EKOLOGICKY

V posledních letech se na výběru materiálů projevuje stále silněji ekologická atmosféra mezi zadavateli. "V současné době je velmi populární a spousta zákazníků přijímá různá environmentální pravidla a opatření. Společenskou zodpovědnost k životnímu prostředí mnohdy zakotvují v jejich business integrity kodexech, což je nejhmatatelněji znát v omezeném užití, v minulosti běžně používaných materiálů, jako je například PVC, nebo běžné zářivky a neonové trubice. Tyto materiály jsou v současné době nahrazovány materiály k životnímu prostředí šetrnějšími (LED technologie, PET materiály etc.)," jmenuje alternativy Vorel.

SPRÁVNÝ VÝBĚR UŠETŘÍ

Někdy je zadavatelům nutné vysvětlit, proč pracovat právě s konkrétním materiálem. "Vždy záleží na charakteru konkrétního projektu. My se snažíme našim zákazníkům předložit co nejefektivnější řešení. Jedná se především o analýzu klientova zadání a jeho očekávání od dané realizace, a na základě této analýzy se vždy snažíme předložit relevantní návrh s argumentací reflektující kontextuální požadavky klienta s důrazem na maximální efektivitu projektu i po stránce materiálového, designového a technického provedení. Mnohdy tímto přístupem klientovi v konečném důsledku ušetříme nemalé finanční prostředky za použití drahých materiálů a řešení, které nemusí být pro naplnění daných cílů nutné," popisuje jednání s klienty Martin Vorel.

Výběr materiálů je podle jeho slov sice důležitý, nicméně musí přijít až po důkladné přípravě samotné kampaně. "Osobně jsem toho názoru, že je v první řadě důležitá příprava kampaně, jasné definování cílů, doba trvání kampaně, provázání s dalšími marketingovými aktivitami, předpokládaná finanční náročnost, čili budget apod. Na základě analýzy těchto (kontextuálních) informací přistupujeme k volbě konceptu projektu, a následně i k návrhu, jaké materiály jsou pro konkrétní koncept nejvhodnější jak po stránce estetické, tak technické."

NOVINEK JE MÁLO

Kromě novinek, se kterými v nabídce materiálů přicházejí jejich výrobci, je často nastolení nového "trendu" i věcí fantazie návrháře. "Myslím, že zcela nový materiál se už dlouho neobjevil, nicméně dochází, jak jsem již dříve zmínil, k využívání nestandardních materiálů (např. běžně používaných ve stavebnictví, modelářství atd.) pro dosažení odlišnosti POP média a tím o snahu o maximální dopad média na kupující," potvrzuje Martin Vorel a dodává: "Zároveň výrobci materiálu dodávají na trh nové alternativy standardních materiálů, v levnějších provedeních (jiné síly, alternativní povrcho-vé úpravy sandwichových materiálů apod.). Nyní například připravujeme velmi atraktivní realizaci z netradičního materiálu - polyuretanových pěnových desek."

ZDROJ: SIGN

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů