Neděle, 14. července 2024

Ostravskému regionu se bude lépe dýchat

Ostravskému regionu se bude lépe dýchat

Dalších 5 mld. Kč z fondů Evropské unie, které pomohou snížit emise na Ostravsku, poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Částka se rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotaci z Prioritní osy 2 OP Životní prostředí, která je zaměřena na podporu projektů v Moravskoslezském kraji. V rámci nově vypsané výzvy bylo přijato 33 projektů od šesti žadatelů, kteří patří k hlavním znečišťovatelům v regionu.

Podle MŽP je důležité, že se po tak dlouhé době rozhýbalo další čerpání finančních prostředků pro zlepšení ovzduší v kraji a že klíčoví žadatelé v takové míře reagovali. Ministerstvo zorganizovalo sérii kulatých stolů právě pro žadatele o dotaci z Prioritní osy 2, aby předešlo zbytečným administrativním nesrovnalostem a umožnilo žadatelům na příspěvek dosáhnout.V srpnu se uskutečnil další kulatý stůl za účasti žadatelů o podporu velkých projektů s nutností notifikace Evropské komise. Česká republika se tak stává první zemí v Evropské unii, která umožní 90% míru podpory pro průmyslové podniky, které snižují emise.

Z obdržených žádostí o dotaci bude vybráno 80 % nejlepších projektů, které obdrží podporu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů. Taková je podmínka ze strany Evropské komise. Zbývající pětině projektů bude nabídnuta 40% podpora. MŽP posoudí projekty ve zrychleném režimu a už do konce srpna měli být žadatelé vyrozuměni, aby mohlo dojít k co nejrychlejší realizaci.

Obyvatelům nejhůře znečištěného regionu v ČR by se tak mělo začít lépe dýchat už na přelomu roku 2013/2014. Ovzduší na Ostravsku by se mělo zlepšit ještě výrazněji v zimě 2014/2015, kdy se uskuteční zbývající projekty. Do roku 2010 byla přitom ze 16 miliard určených na zlepšení ovzduší vyčerpána pouze 1 miliarda. >>Aktivním přístupem Ministerstva životního prostředí najde do konce roku 2012 své příjemce více než 10 mld. Kč dotačních prostředků,

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů