Sobota, 20. července 2024

Nepodceňujte azbest!

Nepodceňujte azbest!

Azbest

Azbest se stal v nedávné minulosti polulární. To protože v minulosti o něco dávnější byl hojně a především bezstarostně používán ve stavebnictví. A přitom o jeho škodlivých účincích se vědělo už tenkrát. Jenomže tenkrát se nebezpečím věnovala pozornost ze zásady tam, odkud nehrozila. Lépe se tak vytvářel pocit bezpečí. Ale zanecme hrabání se v minulosti. Žijeme přítomností a i v ní má azbest své místo.


Mimochodem původně se česky říkalo azbestu osinek. Odtud asi rčení o osině v prdeli :-)

AZBEST MILOVANÝ

Azbest se stal oblíbeným pro svůj postoj k ohni a žáru. Je nehořlavý a částečně i žáruvzdorný (taví se při teplotách kolem 1 100°C). Je inertní vůči chemikáliím a je to dobrý elektroizolační materiál. Díky těmto vlastnostem se stal azbest hojně používaným (převážně v 80. letech) ve stavebnictví. Právě stavebnictví spotřebovalo až 90% cekově vytěženého azbestu. Své uplatnění tedy azbest našel jako ideální tepený, ohnivzdorný a elektrický izolant. Ať už v podobě desek, destiček nebo nástřiků. Vkládal se do elektrických rozvaděčů, ale i do stěn, vícepodlažních staveb. Tedy tam, kde ho dnes k naší nevelké radosti opět nacházíme. Nemalé množství azbestu v sobě ukrývá i toliko oblíbený český vynález eternit a jím pokryté střechy. Potíž je často v tom, že na dokumentaci ke stavbám se nedá výdy spolehnout. Navíc mnohdy tato ani neexistuje. Navíc ze zkušeností firem, které se tzv. odbornou sanací azbestových zátěží zabývají, vyplývá, že se ne vždy používaly materiály uvedené v projektové dokumentaci. A ne vždy se taková změna do dokumentace zaznamenala. Takovýto přístup tehdejšího socialistického stavebnictví nám dnes přináší své nečekané ovoce. Další riziko může vzniknout tehdy, když najatá firma odstraní azbestové materiály načerno - tedy neodborně. O tom, jak se azbest odborně odstraňuje si můžete přečíst třeba ZDE.


MEZI LÁTKY OBSAHUJÍCÍ AZBEST PATŘÍ I POPULÁRNÍ ETERNIT


Azbestové desky nejsou samy o sobě nebezpečné pokud jsou tam, kde jsou. Či lépe řečeno nejsou úplně nebezpečné v "klidovém stavu". Potíž nastává, když se s nimi začne manipulovat. Řezat, lámat ... k čemuž často dochází při demnontážích, rekonstrukcích, přestavbách a jiných zasazích, které probudí azbestová vlákna z letargie. Je samozřejmé, že k témuž dochází i během těžby a transportu azbestových materiálů. Proto, narazíte-li doma při rekonstrukci na azbest, mějte se na pozoru. Stejně tak se mějte na pozoru, najdeteli ve vaší blízkosti volně ložený azbest. Například v polorozpadlých budovách. Azbest nemá smysl pro humor. Ani v nejmenším. Proto se světem šíří zákaz jeho používání, popřípadě zákaz používání v blízkostech lidského obydlí. Tento zákaz platí i u nás.


AZBEST NEBEZPEČNÝ

To, co dělá z azbestu nebezpečný materiál jsou jeho vlákna. Vytváří tenké, dlouhé vláknité struktury, které se odštěpují po délce. Jeho nebezpečí pro lidský organismus tedy spočívá v jeho vláknité struktuře. Právě jeho pidimaličká (či moudřeji řečeno mikroskopická) a především ostrá vlákna, která se uvolní do ovzduší, velmi snadno pronikají do (nejen) lidského organismu a zde pak do plic, kde se zabodává v plicních sklípcích. To pak způsobuje tzv. azbestózu. Zjednodušeně řečeno azbestóza je vpodstatě zaprášení plic azbestem a jejich zjizvení. Azbestóza způsobuje dušnost a v mnoha případech je smrtelná. Věřte, že to není žádná legrace. Více o nemocech způsobených azbestem ZDE. Stranou nelze ponechat ani tu skutečnost, že kontakt s azbestovými vlákny může mít za následek nádorová bujení. Proto opakujeme: od azbestu raději co nejdál. Nejen vy, ale i děti, které mají tendenci se šťourat v kdejaké díře. Oficiálně je azbest zařazen mezi nebezpečné chemické látky, které jsou karcinogenní a mutagenní.


AZBEST JAKO ODPAD

Technicky vzato, odpady z azbestu jsou následující: odpady obsahující azbest z elektrolýzy, odpady ze zpracování azbestu, odpady z výroby azbestocementu, kovové obaly obsahující výplňovou hmotu a to včetně tlakových nádob, vyřazená zařízení obsahující volný azbest, izolační materiál s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest. Tolik katalog odpadů.

Azbest je nebezpečný odpad. Předpis nepředpis. Odpady obsahující azbestová vlákna je tedy možné ukládat jen na k tomu určené skládky. Manipulovat s nimi se musí tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Proto se takové odpady balí do PE fólií a je nutno je označit výstražnou tabulkou. Skladovat takové odpady je možné jen v uzavřených kontejnerech. Po uložení na skládku by se takové odpady měly ihned zakrýt. Z výše uvedeného víceméně jasně vyplývá, že manipulací s azbestem by se měly zabývat jen k tomu oprávněné firmy.


NEPODCEŇUJTE AZBEST

Co s azbestem? Lehkovážnost při nakládání s azbestem se nevyplácí. Lehkovážnost, která si často vykračuje ruku v ruce s ignorancí a neznalostí, se vám může vymstít. A nejenom vám. Pokud doma při rekonstrukci narazíte na azbestové desky a oproti logice neuznáte za vhodné přenechat likvidaci odborníkům, opatřete si alespoň nezbytné ochranné pomůcky. Především zabraňte možnému vdechnutí vláken. Odtraněný azbest ihned zabalte do měkké plastové fólie a především ho neházejte do popelnice, do škarpy nebo na skládku. Odvezte ho do sběrného dvora. Stejně tak narazíte-li na různé destičky, udělátka a podobné "bazmeky" z azbestu, zabalte je ihned do igelitu. Jinými slovy všemožně zabraňte tomu, aby se při manipulaci mohla dostat mikroskopická vlákna do ovzduší.

S odstraněním azbestu a nákládáním s ním vám pomůže:

ECO - F a.s.

Sídlo společnosti

Praha - Na Švihance 1476 / 1, Praha 2

tel. / fax 222 580 238, email - sulistova@ecof.cz

Provozovny

Praha - Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

tel. 234 252 216, fax 234 252 217, email - konecny@ecof.cz

České Budějovice - České Vrbné 1929, 370 11 České Budějovice

tel. / fax 387 414 104, email - picha@ecof.cz

Liberec - Doubská 424, 463 13 Liberec 23

tel. 725 745 340, email - soukup@ecof.cz

Plzeň - Schwarzova 50, 301 00 Plzeň

tel. 373 729 407, fax 377 429 439, email - stary@ecof.cz

Most - Chomutovská 2227/28, 434 01

tel. 602 323 616, email - blecha@ecof.cz

ZDROJ: www.trideniodpadu.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů