Neděle, 21. července 2024

Měření kvality ovzduší v městě Brně a doporučení pro případ déle trvajících nepříznivých rozptylových podmínek

Měření kvality ovzduší v městě Brně a doporučení pro případ déle trvajících nepříznivých rozptylových podmínek

OŽP MMB, referát ochrany ovzduší, provádí měření kvality ovzduší na území města Brna svými stacionárními monitorovacími stanicemi v těchto lokalitách:

- ZVONAŘKA - ul. Opuštěná, před MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2

- LÁNY - ul. Lány, MČ Bohunice, areál SZTŠ

- ARBORETUM - Tř. gen. Píky, MČ Brno - sever, areál Arboreta MZLU

- SVATOPLUKOVA - Svatoplukova, MČ Brno - Židenice, areál kasáren AČR

- VÝSTAVIŠTĚ - ul. Bauerova, Pisárky, předprostor IX. brány BVV

Monitorovací stanice pracují v nepřetržitém provozu, naměřená data jsou v reálném čase předávána radiovou sítí do centrálního dispečinku OŽP MMB. Na všech uvedených stanicích je monitorován oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2) a suspendované prachové částice frakce 10 um (PM10). Na monitorovacích stanicích Lány, Zvonařka a Svatoplukova jsou měřeny suspendované prachové částice frakce PM1 a PM2,5 (částice velikosti 1 um a 2,5 um). Troposférický ozón O3 je měřen na stanicích Arboretum a Zvonařka. Na všech stanicích jsou měřeny meteoveličiny (teplota, vlhkost, směr a rychlost větru, barometrický tlak je měřen na stanicích Zvonařka, Svatoplukova a Výstaviště).

Nejvyšší koncentrace škodlivin v ovzduší - zejména oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého - jsou registrovány v chladnější části roku za nepříznivých rozptylových podmínek (teplotní inverze, malá rychlost větru) a u komunikací s vysokou intenzitou dopravy po větší část roku. V letních měsících, zejména za bezoblačných a slunných dnů dosahuje svých maximálních hodnot troposférický ozón. Nejvyšších hodnot je dosahováno v odpoledních hodinách s následným poklesem ve večerních hodin. Dále na: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/ovzdusi/informace-o-ochrane-ovzdusi/

ZDROJ:brno.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů