Neděle, 14. července 2024

Potravinářská komora ČR pořádá semináře k novinkám v legislativě na ochranu životního prostředí

Potravinářská komora ČR pořádá semináře k novinkám v legislativě na ochranu životního prostředí

Potravinářská komora ČR pořádá pro provozovatele potravinářských podniků semináře (od 30. října do 21. listopadu 2012), které budou věnovány novinkám v legislativě na ochranu životního prostředí a plnění ohlašovacích povinností.

Součástí semináře bude prezentace věnovaná funkcionalitám elektronického systému ISPOP sloužícího k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Problematika životního prostředí je jedním z faktorů zásadně ovlivňujících konkurenceschopnost evropské ekonomiky, resp. evropského průmyslu a zpracovatelských podniků působících v oblasti zpracování zemědělských komodit. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky, zejména pak provozovatele potravinářských podniků, s odpovídajícím legislativním rámcem a s dopady na praktické fungování podnikatelských subjektů. Seminář bude primárně zaměřen na aktuálně projednávané novely zákona o IPPC včetně prováděcích právních předpisů k němu a zákona o obalech. Upozorní se na nový zákon o ochraně ovzduší a požadavky zákona o předcházení ekologické újmě. Součástí semináře bude poprvé také rozsáhlá prezentace věnovaná funkcionalitám elektronického systému ISPOP sloužícího k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Systém ISPOP je navržen tak, aby umožňoval nejenom ohlásit povinné údaje dle jednotlivých složkových zákonů, ale nabízí také možnost získat komplexní informace k již zaslaným hlášením a správě uživatelského účtu v ISPOP daného subjektu. Při prezentaci budou jednotlivé funkcionality předvedeny on-line a zdůrazněny ty, které uživatel (ohlašovatel) nezbytně potřebuje ke kontrole splnění svých ohlašovacích povinností.

Seminář je určen pro zástupce managementu malých a středních potravinářských a zpracovatelských podniků s odpovědností za oblast výroby, resp. ekologie, dále podnikatele podnikající jako fyzické osoby, kteří zajišťují výše uvedené činnosti sami nebo na smluvní bázi, odpovědným pracovníkům velkých potravinářských a zpracovatelských podniků s odpovědností za oblast ekologie.

Pro více informací navštivte www.foodnet.cz nebo kontaktujte JUDr. Zdenku Ehlovou na ehlova@foodnet.cz. Program seminářů a rozmístění jednotlivých akcí naleznete v příloze.

Příloha:
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů