Neděle, 21. července 2024

Semináře

Semináře

Katedra měření ČVUT-FEL ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří a Odbornou společností leteckou ČR pořádají další ročník cyklu odborných seminářů "Kosmická technika známá neznámá". Semináře jsou určeny všem zájemcům o tuto tematiku. Proto, jestli Vás náplň seminářů zaujala, rádi Vás na seminářích uvidíme!

Kde: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření, místnost T2:A3-316d, 3.patro (nad studijním oddělením), Technická 2, 166 27 Praha 6
Kdy: Semináře začínají vždy v 17:30 (5.12 v 18 hodin)

17.10.2012 - Budoucí evropský výzkum Marsu
Přednáší: Michal Václavík, Česká kosmická kancelář, začátek 17:30
Seminář představí jednotlivé připravované mise Evropské kosmické agentury (ESA), jejich vědecké cíle a vybrané technické zajímavosti a novinky. Týká se to především výzkumu Marsu. V tomto desetiletí plánuje k rudé planetě vypustit dvě sondy a pro následující desetiletí připravuje minimálně tři nové ambiciózní mise. Půjde o návrat vzorků z měsíce Fobosu, síť malých přistávacích modulů a nakonec i návrat vzorků z Marsu.

31.10.2012 - Studentské vzdělávací aktivity České kosmické kanceláře, Studentské kosmické projekty na ČVUT
Přednáší: Milan Halousek, Česká kosmická kancelář + Ing. Jaroslav Laifr, ČVUT-FEL, začátek 17:30
Seminář seznámí s možnostmi účasti českých studentů na zahraničních programech, školách a kurzech. Můžete jít studovat na International Space University, zúčastnit se kongresů, konferencí, workshopů a stáží po celém světě. Nebo postavit minidružici, robota či naprogramovat přistání výzkumného roveru na jiné planetě. Jen chtít... Česká kosmická kancelář vám v tom pomáhá již 9 roků.
Dále, představení mimo jiného i studentského projektu, který byl na základě výběrového řízení komise von Karmanova institutu v Belgii přijat do evropského kosmického projektu QB50 pro období 2012 až 2015. Tohoto projektu se účastní 50 týmů z 38 zemí! Projekt se zabývá studiem nižších vrstev termosféry od výšky 320 do 90 km nad Zemí, která do současné doby nebyla takto komplexním způsobem analyzována.

7.11.2012 - Technické specifikace a problémy planetárních přistávacích modulů
Přednáší: Michal Václavík, Česká kosmická kancelář, začátek 17:30
Seminář představí výhody i nevýhody řešení přistávacích modulů a prostředků pro in situ robotický průzkum těles sluneční soustavy. Budou uvedena jednotlivá řešení z historie i současnosti, jejichž rozmanitost je ohromná a při jejichž návrhu hraje roli velké množství faktorů. Z těch nejzákladnějších to je např. velikost tělesa, přítomnost atmosféry a její složení, teplota a její změny, fyzikální charakteristika povrchu apod.

14.11.2012 - Techniky měření ionizujícího záření, plazmatu a magnetického pole od zemské atmosféry až k meziplanetárnímu prostoru
Přednáší: MSc. Jaroslav Urbář, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, začátek 17:30
Seminář zběžně nastíní rozdílné podmínky v zemské atmosféře a magnetosféře. Po tomto úvodu budou zmíněny metody měření ionizujícího záření, plazmatu a magnetického pole a technologie detektorů k tomu používaných, jako jsou různé typy polovodičových detektorů záření, Faradayovy válce, mikrokanálkové destičky, elektrostatické analyzátory a magnetometry.

21.11.2012 - Vliv prostředí na kosmické prostředky
Přednáší: Jiří Myška, KOSMO klub, začátek 17:30
Seminář uvede vlivy kosmického prostředí na subsystémy kosmických prostředků, trendy chyb kosmických sond, přehled sluneční soustavy, magnetická a elektrická pole, gravitační pole, magnetosféra, působení plasmy, kontaminace kosmických sond, meteoroidy a "kosmické" smetí, řízení teploty.

5.12.2012 - Havárie při kosmických letech
Přednáší: Michal Polák, KOSMO klub, začátek 18:00
Lety lidí do vesmíru byly a jsou stále velice nebezpečným podnikem. Čtyři pilotované lety již v minulosti skončily pro posádku smrtí. Další kosmonauti a astronauti zahynuli na Zemi při výcviku. Situací, kde hrozilo vážné nebezpečí fatální havárie nebo došlo ke zranění, však bylo mnohem více.

12.12.2012 - Ověřování kosmické techniky na Zemi
Přednáší: Jiří Myška, KOSMO klub, začátek 17:30
Filosofie vývoje kosmické sondy v NASA a ESA, předpisová a normativní základna používaná v NASA a v ESA (popis oblasti použití norem, ukázky), definice prováděných zkoušek (rozdělení na stupně v návaznosti na filosofii vývoje kosmické techniky), zkoušení raketových motorů (atmosférická a výšková zkušebna, schéma pneumaticko-hydraulického systému raketového motoru, místa měření, měřené veličiny, video ze zkoušky), mechanické zkoušky kosmických sond (pevnostní zkušebna kosmické sondy HTV - popis sondy, popis zkušebního zařízení, popis simulace zatížení konstrukce, měřená místa, tenzometry), zkoušky tepelné odolnosti sond (zkušebna tepelného zatížení kosmických sond, popis zkušebního zařízení, popis simulace tepelného zatížení, termočlánky), zkoušky vibrační a hlukové odolnosti (popis zařízení vibrační zkušebny, diagram vibračního zatížení zkoušené sondy, akcelerometry, Popis zkušebny hlukového zatížení, diagram hlukového zatížení zkoušeného zařízení, mikrofony), zkoušky EMC (popis zařízení zkušebny), ESTEC (popis technologického centra agentury ESA, Noordwijk, Holandsko).

Další informace: http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/seminare.php
Přehled seminářů ve formátu PDF (1MB)

Kontakt: Ing. Jan Roháč, Ph.D.- xrohac@fel.cvut.cz

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře
Prvního pluku 17, 180 00 Praha 8
Milan Halousek, e-mail: halousek@czechspace.cz
tel.: 602 153 564

ZDROJ: Česká kosmická kancelář

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů