Neděle, 14. července 2024

Vodafone buduje zelené kanceláře

Vodafone buduje zelené kanceláře

Vodafone je první velkou firmou v České republice, která v květnu 2010 získala od Ministerstva životního prostředí ekoznačku Ekologicky šetrná služba. A jsme na to náležitě hrdí.

Ekoznačka

Získat certifikaci ekoznačky znamená splnit náročná, povinná i volitelná, kritéria na ozelenění kancelářského provozu. Zatím se nám to povedlo pro naše sídlo na Vinici. Plánujeme Ekoznačku rozšířit i na další naše provozovny. Pro spotřebitele je Ekoznačka signál, že ze služeb Vodafone nevznikají nadbytečné odpady, že služby nadměrně nezatěžují životní prostředí a že si Vodafone vybírá ekologičtější alternativy na trhu.

Na Vinici jsme dosáhli minimálně 80% podílu svítidel v energetické třídě A, tiskneme na recyklovaný nebělený papír, a to oboustranně, nastavili jsme důsledně úsporné režimy kancelářské techniky a počítačů, nepoužíváme výrobky na jedno použití, šetříme vodou a při úklidu využíváme ekologicky šetrné čisticí prostředky a postupy řady Johnson Diversey.

Více čtení o značení ekologicky šetrných výrobků na na www.ekoznacka.cz.

Co přesně děláme v našich "zelených" kancelářích?

 • snižujeme spotřebu vody
 • důsledně třídíme čtyři složky odpadu
 • omezili jsme používání výrobků na jedno použití - plastové kelímky nahradili skleničkami
 • snažíme se využívat látek, které jsou méně nebezpečné pro životní prostředí
 • při úklidu používáme ekologicky šetrné čisticí prostředky a postupy řady Johnson Diversey
 • vyřazujeme z našeho provozu výrobky z PVC
 • tiskneme oboustranně na recyklovaný nebělený papír
 • většinu svítidel máme v nejúspornější třídě A
 • kancelářská technika a počítače jsou nastavené na přechod do úsporného režimu, pokud se nepoužívají
 • všecky elektrospotřebiče nakupujeme v nejúspornější energetické třídě
 • snažíme se zhasínat světla, zbytečně neklimatizovat
 • využíváme obnovitelné zdroje energie

Zbavujeme se PVC

PVC (polyvinylchlorid) je plast, jehož celý životní cyklus - výrobu, používání i likvidaci - provází toxické látky, z nichž mnohé jsou karcinogenní, způsobují poruchy reprodukce, vrozené vady či poškozují imunitní systém. Celkový dopad na lidské zdraví záleží také na jejich koncentracích a době, po jakou jsme působení těchto látek vystaveni.

Výroba PVC začíná elektrolýzou chloridu sodného za vzniku chlóru. PVC se v ČR vyrábí ve Spolaně Neratovice zastaralou technologií za použití rtuti. Protože je PVC v surové podobě tuhá a křehká látka, musejí se do něj přidávat různá aditiva - ať už těžké kovy, jako kadmium, olovo, či změkčovadla (ftaláty). Čím je PVC více ohebné a pružné, tím více obsahuje změkčovadel (ftalátů a dalších látek). Ftaláty nejsou v PVC pevně vázány a během používání se uvolňují do prostředí (např. vypařování z PVC podlahových krytin nebo vnitřního vybavení aut) nebo přímo do lidského těla (např. ve zdravotnictví nebo v případě hraček). V závěrečné fázi PVC - při jeho spalování - dochází k úniku toxických látek do prostředí - vznikají dioxiny, hexachlorbenzen a polyaromatické uhlovodíky a unikají do prostředí těžké kovy, které byly přidány na začátku. PVC se nám tak jen promění na jiné toxické látky, které se pak objeví v ovzduší, v popílku končícím na skládce, ve vodě či v půdě. PVC se nedá prakticky recyklovat - nedávejte jej do separovaného plastu, protože by znemožnil jeho recyklaci.

Jak se vyhnout PVC?

 • Kupujte-li něco z plastu (z umělé hmoty), podívejte se, z jakého materiálu je daný výrobek vyroben. Na obalech zpravidla najdete označení - trojúhelník a číslo nebo slovní označení. PVC má č. 3 nebo označení V, příp. PVC.
 • Není-li to na výrobku uvedeno, zeptejte se prodavače nebo výrobce. Jste zákazník a máte plné právo vědět, jaký výrobek si kupujete.
 • Zjistíte-li, že jste narazili na PVC, podívejte se po alternativách. To mohou být jiné materiály - především přírodní (sklo, látky, dřevo), méně závadné (dlaždičky, korek), ale i jiné druhy plastů. Nejlepší alternativou z plastů jsou polypropylén a polyethylen.
 • Na stránkách www.pvc.arnika.org najdete příklady některých běžných alternativ. Objevíte-li sami další, kterou byste chtěli doporučit ostatním, obraťte se na sdružení Arnika.

Co chceme?

 • Chceme zvýšit míru třídění odpadů a rozšířit počet složek tříděného odpadu.
 • Chceme i nadále snižovat používání papíru v našich komunikačních kanálech.
 • Chceme i nadále nahrazovat používané výrobky ekologicky šetrnými; chceme úplně vyřadit PVC z našeho provozu.

Čeho jsme dosáhli?

 • Díky náhradě jednorázových kelímků skleničkami jsme ušetřili tisíce korun ročně za plastové kelímky.
 • Úsporný režim našich počítačů a tiskáren ročně ušetří přes milión korun na elektrické energii a také přes 130 tun CO2.
 • Značné úspory energie a tedy i peněz nám přinesla zrychlená výměna žárovek za úsporné zářivky, případně i LED diody na pilotních místech.

ZDROJ: Vodafone

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů