Čtvrtek, 25. července 2024

UČITELÉ Z MORAVSKÝCH KRAJŮ SE SEJDOU NA KONFERENCI POŘÁDANÉ K PROJEKTU E-DUR

UČITELÉ Z MORAVSKÝCH KRAJŮ SE SEJDOU NA KONFERENCI POŘÁDANÉ K PROJEKTU E-DUR

Téměř stovka pedagogů z celé Moravy se ve středu 7. listopadu 2012 sejde na konferenci, kterou pořádá Centrum ekologických aktivit Sluňákov ve spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání. Hlavní téma konference je Environmentální vzdělávání - dovednosti pro udržitelný rozvoj (E-DUR). Na programu budou odborné přednášky, diskuze i praktické workshopy, ze kterých si účastníci odnesou cenné poznatky do vlastní výuky.

Konferenci uvede přednáškou "Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky" Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSC., vedoucí Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V přednášce se bude zabývat konceptem udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který by měl uspokojit potřeby současných generací bez ohrožení schopnosti budoucích generací uspokojovat svoje potřeby. Tento koncept je rozpracováván již více než čtvrt století. Je však k zamyšlení, jestli máme vůli a odhodlání jej naplňovat. Alternativou k udržitelnému rozvoji je tzv. udržitelný ústup, nebo, v horším případě, období chaosu a anarchie. I tyto varovné scénáře bychom měli promýšlet právě proto, aby se pokud možno nenaplnily.

Mezi přednášejícími nebudou chybět ani pedagogové, kteří se s ostatními podělí o své zkušenosti z realizovaných projektů na školách. "V rámci dopoledních i odpoledních dílen bude představeno několik nových produktů CEA Sluňákov, které vznikly a vznikají právě díky projektu E-DUR. Jde především o metodické sady určené starším žákům, které představují podrobněji zpracovanou tematiku Slunce jako ovlivňovatele mnoha oblastí života na Zemi a tematiku Udržitelného rozvoje" konstatuje organizátorka konference Zdenka Štefanidesová z organizace CEA Sluňákov. "Účastníci se dále seznámí s modelovými lekcemi, které umožňují žákům podrobněji zkoumat otázky spojené s udržitelným rozvojem a s metodickými materiály využitelnými ve výuce," doplnila Markéta Achátová, spoluorganizátorka z organizace Lipka, Brno.

Konference je pořádaná Centrum ekologických aktivit, Sluňákov ve spolupráci Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání a proběhne ve středu 7. listopadu v Administrativním a školícím centru JMK, Cejl 73, Brno. Akce je finančně podpořena Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky formou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Datum a místo konání:
Středa 7. listopadu 2012, od 8 do 16 hodin, Administrativní a školící centrum JMK, Cejl 73, Brno

Kontakty:
Zdenka Štefanidesová, organizátorka za CEA Sluňákov, zdenka.stefanidesova@slunakov.cz,
585388206

Markéta Machátová, organizátorka za Lipku - školské zařízení pro EV, marketa.machatova@lipka.cz, 543 420 821

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů