Neděle, 14. července 2024

Pro smogové situace začala od září platit nová pravidla

Na severní Moravě a ve Slezsku začal v říjnu lidi opět trápit smog. Povolený denní limit koncentrace polétavého prachu 50 mikrogramů na metr krychlový tam v tyto dny bývá dvakrát, případně ještě více překročen. Co na to říká legislativa?

Pro smogové situace začala od září platit nová pravidla

V závěru minulého měsíce zástupci ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) informovali o změnách ve vyhlašování smogových situací a regulací, k nimž došlo 1. září s nabytím účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto novinkách hovořili na ostarvském magistrátu ředitel pobočky Dušan Žídek a Roman Volný.

KDY NASTÁVÁ SMOGOVÁ SITUACE

Jak oba upozornili, smogovou situací se podle § 9 uvedeného zákona rozumí stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Z přílohy oba zástupci ČHMÚ zejména zdůrazňovali část týkající se aktuálního problému, a to polétavého prachu, konkrétně suspendovaných částic PM10.

>>Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 mikrogr./m3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10,<< uvedli zástupci ČHMÚ. Trend koncentrací částic PM10 se přitom vyhodnocuje z časové řady klouzavých 12hodinových průměrů hodinových koncentrací.

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 mikrogr./m3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje jako v předchozím případě.

UKONČENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Smogová situace je ukončená, jestliže na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi se neočekává obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

>>Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny, nelze-li meteorologické podmínky označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že během nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nenastanou,<< potvrdili Dušan Žídek a Roman Volný.

Smogové situace a regulace vyhlašuje/odhlašuje MŽP, resp. jím pověřená organizace - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).


Ve Věstníku MŽP ČR č.9/2012 jsou uvedena vymezená území a reprezentativní stanice pro jednotlivé znečišťující látky

Střední Moravy, severní Moravy a Slezska se týkají tyto stanice pro měření částic PM10:

1) Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (bez Třinecka) - stanice Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Ostrava-Fifejdy, Orlová, Ostrava-Zábřeh, Bohumín;

2) Třinecko - stanice Třinec-Kosmos, Třinec-Kanada;

3) Zóna Moravskoslezsko - stanice Opava-Kateřinky, Studénka;

4) Zóna Střední Morava - stanice Olomouc-Hejčín, Přerov, Prostějov, Zlín, Jeseník.

ZDROJ: ČHMÚ

Odkazy na legislativu

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (účinnost od 1. 9. 2012)

Vyhláška MŽP ČR č. 330/2012, o způsobu posuzování i vyhodnocování úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Věstník MŽP ČR 09/2012 - Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací.

ZDROJ: ČHMÚ

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů