Neděle, 14. července 2024

Projekt postavený na udržitelném rozvoji

Úvaly-Hostín roste jako unikátní projekt s důrazem na současnou i budoucí městskou vybavenost a společenské aktivity. Na začátku byly vize a plány, které během sedmi let příprav získávaly reálnou podobu.

Projekt postavený na udržitelném rozvoji

Projekt Úvaly-Hostín, který je koncipován dle zásad udržitelného rozvoje, s plným respektem k ekologické stránce bydlení, vstupuje do další fáze svého života. Pro potenciální zájemce o energeticky úsporné bydlení v tomto developerském projektu, který myslí na budoucnost obyvatel, bude v první výstavbové části připraveno 12 rodinných domů a 22 bytů. Stavební práce začaly na jaře.

V ENERGETICKY ÚSPORNÉM STANDARDU

Stavebně technické řešení je založeno na použití kvalitních materiálů s využitím poznatků nejnovějších technologií a pracovních postupů a standardní vnitřní vybavení domů a bytů odpovídá vyšším nárokům na bydlení s použitím přírodních materiálů.

Všechny rodinné i bytové domy budou vybaveny tepelným čerpadlem a jsou orientovány tak, aby maximálně využívaly solárních zisků. Konstrukce splňuje požadavky energeticky úsporných domů. "Budeme usilovat o bronzový certifikát SBTool CZ, který klientům doloží, že naše domy a byty budou energeticky nenáročné nejen v našich prospektech, ale i ve skutečnosti. Obyvatelé tak v našich domech ušetří až desítky tisíc korun ročně. Provozní náklady rodinného domu v energeticky úsporném standardu začínají na 3000 Kč měsíčně," upřesňuje Tomáš Ctibor, Head of Development department. V případě zájmu mohou zájemci o bydlení v rodinných domech v rámci nadstandardu použít zasklení trojskly, dobudovat i rekuperační jednotky a přiblížit dům k pasivnímu standardu.

U všech bytů jsou navrženy předzahrádky, balkony nebo střešní terasy. Navíc část bytů v 1. NP může být upravena pro potřeby vozíčkářů.

NEJDE O DALŠÍ SATELIT

Před sedmi lety se společnost MEI rozhodla realizovat u nás ojedinělý projekt, který řeší příměstské bydlení do posledního detailu. "V době vrcholícího developerského boomu se nabízelo mnoho příležitostí, kam investovat, a my jsme si vybrali Úvaly, které splňovaly všechna pro nás důležitá kritéria. Od začátku bylo naším záměrem řešit projekt po všech stránkách koncepčně, tedy jinak, než bylo v té době obvyklé. Nechtěli jsme postavit další satelit. Hledali jsme místo s existující sociální strukturou a komunitou, na kterou noví obyvatelé navážou a stanou se její součástí. Město, které má historii, sportovní kluby a společenské organizace, kam se můžete začlenit, kde nemusíte vybudovat vše od nuly, protože takové věci vznikají obvykle velmi dlouho. A Úvaly beze zbytku naše očekávání naplnily. Neméně důležitým kritériem byla i dopravní dostupnost po železnici. Z Úval jezdí vlak ve špičkách každých 15 minut a za 25 minut jste v centru Prahy na Masarykově nádraží, což je rychle ji než z většiny okrajových částí metrem," říká Tomáš Ctibor. "Chceme vytvořit živý městský organismus. Příjemné prostředí pro zhruba 2500 lidí, kteří zde postupně najdou svůj nový domov, v němž bude radost žít."

SPOLUPRÁCE DEVELOPERA S MĚSTEM

Vzhledem k tomu, že se v průběhu několika let zvýší počet obyvatel Úval až téměř o polovinu, existovalo riziko, že nová část obce zahltí tu původní. Developerovi se však podařilo nalézt společnou řeč se starousedlíky i jejich představiteli. Nabídl totiž městu oboustranně výhodnou spolupráci, a dokonce finančně přispívá na rozvoj Úval.

"Naše jednání nebyla vždy jednoduchá a na začátku nám místní nestavěli slavobrány. Jsem však rád, že jsme nakonec s městem našli společnou řeč a převedli ji do dohod, které obě strany plní," říká Tomáš Ctibor a pokračuje: "Již několik let máme podepsanou dlouhodobou smlouvu o spolupráci, která jednoznačně definuje, co má učinit město a co my. Pro ilustraci: město získalo více než 400 milionů korun na různých dotačních programech do vlastní technické infrastruktury jen díky tomu, že jsme tyto projekty předfinancovali. Naším cílem je navázat na současné Úvaly a být součástí města, které má spoustu aktivit a potenciál do budoucna. Máme zájem a prostředky ho rozvíjet. Dnes má město hmatatelné důkazy o našem přístupu. Připravili jsme například studii na regeneraci historického centra a ve spolupráci s městem se podíleli na dalších projektech, kterými jsou mimo jiné integrovaný plán rozvoje nebo analýza kanalizačního systému. A nejen to. Podporujeme rozšiřování školy a různých úvalských spolků a sportovních klubů, od fotbalového klubu přes hasiče až po cyklisty."

PROMYŠLENÝ URBANISMUS

Základní urbanistická koncepce a projekt první fáze vznikl pod vedením ateliéru Headhand architekta Petra Hlaváčka. Jednotlivé dílčí čtvrti navrhovaly další architektonické týmy - Jiran Kohout architekti, Hynek Novák - Lewis and Hickey, A.LT, K2, ABM a Mikoláš Vavřín. Již od začátku bylo hlavní myšlenkou developera společně s architekty vytvořit skutečně funkční novou městskou část s vlastní infrastrukturou a kompletní občanskou vybaveností s dostatkem veřejných ploch a zeleně. Vznikne tak množství charakteristických a různorodých čtvrtí, se kterými se obyvatelné mohou identifikovat.

"Hned od začátku jsme s developerem měli podobnou představu, jak by měla nová čtvrť vypadat. Zejména co by mělo být její součástí, aby mohla fungovat samostatně, ale zároveň se bez problémů začlenila do současných Úval. Mělo by vyrůst neokázalé, avšak originální městečko, které harmonicky kombinuje tradiční a moderní prvky architektury a vytváří pestrý ráz zástavby. Hostín se tak stane příjemným místem, kde se život odehrává nejen uvnitř domů, v předzahrádkách a zahradách, ale také v obytných ulicích se stromořadími, v uličkách a na pláccích, kde si kluci můžou zahrát fotbal," říká o projektu architekt Petr Hlaváček.

Velký důraz byl kladen na zeleň, která je důležitou součástí celého projektu a přirozeně navazuje na okolní přírodu. Její začlenění do projektu s nadstandardním podílem 61 % z celkové plochy tak nejen vizuálně obohacuje celý obytný prostor, ale také poskytne ideální prostředí pro sport a odpočinek budoucích obyvatel. Dalších 21 % území tvoří veřejné plochy a 18 % jsou zastavěné plochy.

PRO VŠECHNY GENERACE

Lokalita Hostín se svými 70 hektary představuje nejvýznamnější rozvojovou plochu města Úvaly. Projekt přirozeně navazuje na stávající zástavbu a vytváří multifunkční urbanistickou strukturu. Návrh projektu usiluje o maximální využití potenciálu cenného území; svým měřítkem doplňuje dnešní Úvaly v jejich charakteru příjemného a obytného městečka. V projektu jsou navrženy kapacitně odpovídající objekty občanské vybavenosti, jako jsou mateřské školy, první stupeň základní školy, sportoviště, veřejné prostory, obchodní plochy a další zařízení, která budou budována postupně v rámci jednotlivých výstavbových částí.

Projekt v jednotlivých výstavbových celcích předpokládá všechny typy bydlení od rodinných solitérních domů přes řadové rodinné domy až po bytové domy s různými typy dispozic: u bytů 1+kk až 4+kk včetně mezonetů, u rodinných domů pak 3+1 a 6+1.

ARCHITEKTURA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

"V době, kdy jsme začali o projektu přemýšlet, nebyla ještě otázka udržitelného rozvoje u nás příliš známá, ale jeho zásady již od počátku vstupovaly do návrhu projektu. V průběhu přípravy projektu jsme prováděli analýzy a průzkumy reakcí ve fokusových skupinách potenciálních zájemců o bydlení a zkoumali jsme, zda témata udržitelného rozvoje a ekologie jsou důležitým aspektem při výběru bydlení. Od v počátcích negativního stanoviska se postupem času názor respondentů změnil, zejména pak po roce 2008 a nástupu krize. Klienti začali postupně vnímat a posuzovat kvalitu bydlení, zkrátka a dobře jak se jim bude žít, a nejen za jakou cenu," vysvětluje průběh přípravy projektu Tomáš Ctibor.

Ke spolupráci přizval developer Ing. Jiřího Tencara, Ph.D., spoluautora hodnotící metodiky SBToolCZ pro bytové stavby, a společně s architekty pak vypracovali optimalizaci konceptu projektu respektujícího zásady udržitelného rozvoje.

"Pod pojmem architektura udržitelného rozvoje si u nás ještě stále hodně lidí představuje zejména nízkoenergetické nebo ekologické bydlení. Nicméně je to téma daleko širší, které kromě environmentální stránky stojí na dvou dalších pilířích: sociálním a ekonomickém. Z širšího urbanistického hlediska sem však patří i lokalita," objasňuje využití zásad udržitelného rozvoje Jiří Tencar. "Projekt Úvaly-Hostín tato kritéria respektuje ve všech směrech a nabízí budoucím obyvatelům komfortní bydlení nejen s nízkými provozními náklady, ale i s promyšlenou strukturou soukromých, poloveřejných a veřejných ploch s důrazem na sociální vztahy a bezpečnost, s nadstandardním množstvím zeleně v architektonicky přívětivém městečku se vším, co lidé potřebují k životu."


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

1. výstavbová část

Lokalita: Úvaly, 20 km od centra Prahy

Developer: Hostín Development, s.r.o.

Architekt: Headhand architekti, s.r.o.

www: www.uvaly-hostin.cz

Předpokládaný postup výstavby

> územní rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 11. 2011

> stavební povolení bylo vydáno na jaře 2012

> stavba 1. výstavbové části byla zahájena na jaře 2012 a plánované dokončení je na podzim 2014.

Byty

> dispozice 1+kk až 3+kk, 4 mezonetové byty 4+kk,

> každý byt má lodžii, terasu nebo předzahrádku,

> ceny od 1695 tis. Kč včetně DPH

Rodinné domy

> 4 řadové a 8 solitérních rodinných domů v dispozicích 3+1 a 6+1,

> velikosti pozemků od 311 do 487 m2

> ceny od 4945 tis. Kč včetně DPH

Zdroj:STAVITEL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů