Úterý, 23. července 2024

Krajina & zemědělství v Kutné Hoře

Krajina & zemědělství v Kutné Hoře

V občanském sdružení Ekodomov Kutná Hora probíhá od září projekt Krajina - regionální učebnice TUR. Tento projekt, v rámci kterého se vzdělávají pedagogové ze středních Čech a zejména z Kutnohorska, je zaměřen na tři oblasti vzdělávání a to Krajinu & zemědělství, Krajinu & přírodní zdroje a Krajinu & civilizaci. V rámci těchto třech bloků pedagogové absolvují vždy seminář a workshop, které doplňuje exkurze k danému tématu.

V této chvíli jsme již za třetinou projektu, kdy se pedagogové věnovali tématu Krajina a zemědělství, které lektorovali PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.d. a PhDr. Jan Šmíd Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Každé z témat je postaveno na mezipředmětové provázanosti a využívání ICT i v běžné výuce. Pedagogové tak v prvním tématu nejen slyšeli o nových možnostech zpracování těchto témat v hodinách, ale absolvovali také dendrologické praktikum a pokusili se i o výtvarné zpracování tohoto tématu například formou koláží. V rámci exkurze poté absolvovali návštěvu firmy Salix s.r.o v Chotusicích, která se zaměřuje na výrobu sýrů z regionálních produktů. Dále navštívili zámek Kačina, kde je v jeho parku seznámil s lesním hospodářstvím PhDr. Pavel Novák CSc., ředitel zámku Kačina, který byl také garantem této celodenní akce. Zde se také učitelé zapojili do terénního programu postaveného na použití GPS a pracovních listech, který zakončili procvičením svých znalostí ve výukovém programu Bylinkových hrátek o.s. Ekodomov. Posledním navštíveným místem exkurze byla pak firma Zelená Bohdaneč, kde pedagogové navštívili moštárnu a palírnu, seznámili se s dalšími formami regionálními hospodaření a jeho výrobky.

První blok projektu jsme šťastně zakončili a my se již chystáme na splnění jeho další části. Děkujeme také firmám, které nám umožnily připravit pro pedagogy zajímavou exkurzi. Projekt, který nyní pokračuje částí Krajina & přírodní zdroje, je realizovaný v rámci OP VK je financován ze zdrojů Strukturálních fondů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů