Neděle, 14. července 2024

Studenti mohou soutěžit s nápady na šetrné zacházení s vodou

Studenti mohou soutěžit s nápady na šetrné zacházení s vodou

Nová soutěž "Pro vodu - cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou" nabízí studentům šanci, jak díky chytrému nápadu získat finanční odměnu ve výši 30 tisíc korun. Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol by podle pravidel měli navrhnout, jak lépe zacházet s vodou v budovách, obcích nebo krajině. Díky spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem budou moci motivovaní účastníci svůj projekt dále rozvíjet. Uzávěrka přihlášek je 12. února 2013. Soutěž pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra školství. Podrobnější informace jsou dostupné na www.soutezprovodu.cz.

Přihlášené projekty by se měly zabývat efektivním a k přírodě šetrným hospodařením s vodou ve 3 kategoriích - budova, město (obec), krajina. Netradiční řešení studentů se mohou zaměřit například na zadržování vody v krajině a navazující snižování rizika povodní, čištění odpadní vody, zacházení s vodou v zemědělství nebo využití dešťové vody. "Záměrně jsme nechali poměrně volné tematické pole soutěže, aby se do ní mohla zapojit široká škála studentů z různých oborů, od stavebních, krajinářských, zemědělských, lesnických, environmentálních, geografických až po architekturu," říká koordinátorka soutěže Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Soutěže se mohou účastnit týmy složené z 1 až 3 členů. Kromě studentů je soutěž přístupná také čerstvým absolventům, kteří školu ukončili v roce 2012. Odborná porota pak vybere 3 vítěze ve výše uvedených kategoriích, kteří každý obdrží 30 tisíc korun. "Soutěžící, kteří budou mít zájem a motivaci ve svém projektu dále pokračovat, budou mít možnost zapojit se do aktivit Jihomoravského inovačního centra napomáhajících rozvoji podnikání. A platí to pro účastníky z celé republiky," vysvětluje Ivana Adámková.

"Jako potravinářská společnost si uvědomujeme zásadní význam zodpovědného hospodaření s vodními zdroji jak ve výrobě, tak z hlediska její dostupnosti pro naše spotřebitele. Sami věnujeme zodpovědnému využívání vody velkou pozornost. Z tohoto důvodu také podporujeme aktivní a tvořivé studenty, kteří chtějí pro zlepšení problémů v této oblasti sami něco konkrétního udělat," říká Martin Walter z Nestlé. Vítězné projekty Nadace Partnerství zveřejní 22. března 2013 u příležitosti Světového dne vody.

Informace o soutěži: http://www.soutezprovodu.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů