Pozvánka na seminář Sanace a financování

Finanční a procedurální pohled na odstraňování starých ekologických zátěží...

Pozvánka na seminář Sanace a financování

Již z názvu seminář je patrné, že téma spojuje dvě hlediska sanací starých ekologických zátěží - finanční a procedurální. Účastníci se seznámí jak s legislativou spojenou s odstraňováním SEZ, tak s tvorbou rozpočtů, s financováním i s problematikou v případě zapojení zahraničních investorů. Seminář je vhodný pro stavaře, investory nových staveb, zainteresované osoby ze státních úřadů i pro ekonomy, hospodáře a další osoby odpovědné za ekonomickou stránku sanací.

Obsah semináře:

 • Vývoj financování sanací - rozdíly v postupech, stará a nová pravidla (FNM a MF)
 • Problematika garance
 • Výběrová řízení, jejich kritéria a úskalí
 • Geneze procesu odstraňování SEZ a jeho financování, jednotlivá stádia
 • Legislativní a procedurální aspekty odstraňování SEZ
  • Zainteresované orgány
  • Způsoby projednávání, kontrolní dny
  • Návazná projednávání (stavební povolení, povolení k nakládání s vodami apod.)
 • Jak se tvoří rozpočet
  • Projekt prací a jejich ocenění
  • Otázky subdodávek
 • Úloha supervize
 • Problematika zahraničních investorů
 • Strategické a morální aspekty financování a realizace zakázek
  • Obchodní politika
  • Etický kodex
  • Lidský faktor
 • Význam odborného zázemí zúčastněných subjektů

Informace o akci:

Název semináře: Sanace a financování - finanční a procedurální pohled na odstraňování starých ekologických zátěží

Termín: 14. 3. 2013, 9 - 16 hodin

Místo konání: Praha 1, Senovážné náměstí

Web: http://www.kursy.cz/sanace-a-financovani-financni-a-proceduralni-pohled-na-odstranovani-starych-ekologickych-zaatezi-productsmsf/?wa=enviweb; www.kursy.cz

Kontakt: Sanda Brabcová

e-mail: brabcova@dashofer.cz, info@kursy.cz

telefon: 222 539 301

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů