Neděle, 28. května 2023

Hydroekologický portál VÚV TGM

Hydroekologický portál VÚV TGM

Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem ústavu v oblasti vodního hospodářství a rovněž informačním zdrojem pro externí uživatele z řad státní správy, samosprávy, odborné i laické veřejnosti. Jádrem systému je databáze údajů z oblasti vodního hospodářství (hydrografie, hydrologie, chráněná území ve vztahu k vodám, množství a jakost povrchových a podzemních vod, užívání vod, antropogenní vlivy na stav vod apod.). Údaje HEIS VÚV jsou dostupné prostřednictvím internetového portálu (http://heis.vuv.cz ), který umožňuje jak přímé vyhledávání a prohlížení vybraných informací a dat, tak jejich stahování v textových i geografických formátech. Mezi další služby portálu patří také poskytování dat prostřednictvím služeb na bázi standardů "Open GIS Consortium" (OGC).

HEIS VÚV je součástí Jednotného informačního systému o životním prostředí Ministerstvaživotního prostředí (JISŽP). Představuje systém vyvíjený a postupněprovozovaný od poloviny devadesátých let, kdy byly provedeny první návrhy jeho datových struktur. Od roku 2001 je v provozu internetový portál systému, od roku 2004 se pak stalo součástí systému také vedení vybraných evidencí informačního systému veřejné správy v oblasti vodního hospodářství (ISVS-VODA). Vybrané údaje HEIS VÚV jsou v rámci podávání zpráv o implementaci směrnic EU v oblasti voda a o stavuživotního prostředí rovněž dále poskytovány Evropské komisi, Evropské agentuře pro životní prostředí a Mezinárodním komisím pro ochranu Labe, Odry a Dunaje.

Více informací na:http://www.vuv.cz/index.php?id=254&L=0

ZDROJ: VÚV TGM

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů