Technologie kapkové závlahy má řadu výhod

21. března 2013
Technologie kapkové závlahy má řadu výhod

Technologie kapkové závlahy má řadu výhod, a proto se ve světě rychle rozšířila, používá se od Nového Zélandu až po Kalifornii. Až cena vody ještě stoupne nad dnešní úroveň, bude to jediný způsob zavlažování, který se ještě vyplatí.

Protože hlavní nevýhodou povrchových závlah je zasolení půdy, bylo 20. století obdobím, kdy byly hledány závlahové techniky šetrnější k půdám a také méně plýtvající vodou. První účinnou technologií byly závlahy postřikem. Jedná se o napodobení postřiku plodin pomocí hadice, tedy metody známé spíš při závlaze zahrádek, ovšem u polí to je spojeno s mechanizací, která aspoň zčásti nahrazuje roli člověka. Je to tedy metoda, kdy je voda dodávaná půdě a plodinám způsobem podobným silnému dešti. Voda je přiváděná stabilním potrubím od zdroje, tedy od řeky nebo přehradní nádrže. Tato základní závlahová síť je podobná jako u vodovodů, jen přetlak bývá podstatně menší. Na toto potrubí jsou v šachticích připojována přenosná potrubí, která přivádějí vodu k postřikovačům. U trysky je předepsaný přetlak, obvykle nejméně 0,2 MPa, záleží na typu postřikovače. Existují také celé pojízdné postřikovací soupravy.

Výhodou je účinnost systému, kdy zhruba 80 až 90 % přiváděné vody se zužitkuje pro rostliny, nejsou tu velké ztráty nadbytečným únikem vody z půdního profilu do podloží jako u povrchových závlah, ani ztráty průsakem a výparem z hladiny otevřených závlahových kanálů. Značnou ekonomickou nevýhodou jsou náklady spojené s výstavbou potrubní sítě, s koupí přenosných trub a postřikovačů a s provozem čerpacích stanic. Přes veškerou snahu však i u závlah postřikem docházelo k zasolení, i když za podstatně delší dobu než u povrchových závlah.

V Izraeli byl postupně v 50. letech minulého století rozpracován nový způsob přímého zásobení kořenového systému vodou, takzvaná kapková závlaha. Počátky pokusů o přímé zásobení rostliny vodou se datují již přibližně o sto let dříve, kdy byly prováděny zkoušky s obrácenou trubkovou drenáží; voda se dostávala do spodních horizontů půdy spárami mezi drenážními trubkami. Podmínkou bylo, aby hladina podzemní vody byla zakleslá hluboko pod C horizontem půdy. Zatímco u klasické trubkové drenáže je hladina podzemní vody blízko povrchu, méně než 100 cm, a spárami mezi drenážními trubkami se voda z půdy odvádí, a tím se snižuje hladina podzemní vody, tak v případě podzemní závlahy mělo být proudění vody obrácené. Metoda se ale neosvědčila, skoro všechna voda se ztrácela z dosahu kořenového systému.

Dále na: http://scienceworld.cz/technologie/boj-se-zasolenim-pud-od-postriku-po-kapkove-zavlahy-6769

ZDROJ:http://scienceworld.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů